Muzeum škole, škola muzeu
Muzeum škole, škola muzeu

Setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzeem a školou se v říjnu letošního roku uskutečnilo již po desáté v Domě U Zlatého prstenu v Muzeu hlavního města Prahy.

Semináře se konají pravidelně vždy na jaře a na podzim. Pořadatelem je Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogikou zaštítěná Asociací muzeí a galerií. Hlavní koordinátorky Mgr. MgA. Iva Vachková z Muzea hlavního města Prahy a Mgr. Jitka Králová z Regionálního muzea v Mělníku se do seminářů snaží zařazovat témata, která zajímají jak pedagogy, tak muzejní edukátory. Účastníci mají navíc možnost navrhnout témata dalšího setkání, popřípadě nastínit problémy, které řeší v rámci své instituce či školy. Těmto příspěvkům se pak věnujeme v některém z dalších seminářů.

Program setkání je zahájen teoretickým úvodním příspěvkem, který je následně rozebírán v praktických workshopech. Ty jsou vždy dva a každý s jiným zaměřením. Účastníci se rozdělí na dvě skupiny, které se  navzájem ve workshopech vystřídají. Každý má tedy možnost zažít si program, který je běžně určený dětem, žákům či studentům. Během workshopů probírá lektor společně s účastníky záměr koncepce programu, jeho cíl a následnou závěrečnou reflexi. Právě tato praktická cvičení bývají velice zajímavá. Jednak se dozvíme, jak k určitému tématu přistupují kolegové a navíc můžeme navzájem rozebírat obsah, koncepci, interpretaci jeho silná, popřípadě i slabá místa.

Tématem tohoto setkání byla badatelská výuka jako výzva pro muzejní edukaci se zaměřením na přírodovědné obory a regionální dějiny. Úvodní příspěvky přednesla Kateřina Čiháková z Muzea v Říčanech a již jmenovaná Iva Vachková. Obě kolegyně vedly i praktické workshopy. Jako galerijní edukátorku mě více zaujal workshop regionálních dějin, kdy jsme si pomocí jediného sbírkového předmětu vyzkoušeli formulaci badatelských otázek a konkrétních úkolů. Navíc téma prezentace regionálních sbírek, v našem případě umělců, nyní velice rezonuje také v rámci ostatních institucí muzejního a galerijního charakteru. I u nás v galerii se chceme do budoucna tímto tématem zabývat podrobněji, takže zaměření semináře bylo velice trefné a přínosné.

 

Pavlína Pitrová, říjen 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie