aktuální výstava

Ze sbírek... stálá expozice OGV

Masarykovo nám. 24
kurátorka Jana Bojanovská

Po dobu trvání výstavy Jiří Nováček: Verloren je zpřístupněna pouze část stálé expozice. Děkujeme za pochopení.

Nová instalace stálé expozice Oblastní galerie Vysočiny pod názvem Ze sbírek... je nyní k vidění v prostorách galerie na Masarykově náměstí 24, ve druhém a třetím patře. Výstava představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů, z nichž ty nejlepší se snaží od počátku zpřístupňovat široké veřejnosti. Současná výstava opět po čase prezentuje, na poměrně malém prostoru dvou sálů, díla klasiků českého umění 19. a 20. století.

⟶ více
aktuální výstava

Jaroslav Grodl (aka Pure Beauty & Huck Finn), Matěj Lipavský - Nekoukáš?

17. 11. 2023 — 11. 2. 2024

Komenského 10
kurátorka Jana Písaříková

Tvorbu malířů Jaroslava Grodla a Matěje Lipavského spojuje ambice zachytit všední věci tak, abychom je začali znovu bezprostředně vnímat. Dobrodružství jejich obrazů začíná v místech, momentech a situacích známých a přehlížených. A přesto nebo snad právě proto jsou provokativní, znepokojující, krásné.

⟶ více
aktuální výstava

Univerzum Max Švabinský (1873 – 1962)

24. 11. 2023 — 4. 2. 2024

Masarykovo nám. 24
kurátorka za KGVU ve Zlíně: Pavlína Pyšná
kurátorka za OGV v Jihlavě: Jana Bojanovská

Grafické dílo ze sbírky OGV v Jihlavě a KGVU ve Zlíně

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně výstavu Maxe Švabinského, klíčového představitele české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Projekt, připomínající 150. výročí narození tohoto všestranného umělce a pedagoga, se zaměřuje na jeho rozsáhlou grafickou tvorbu, která je součástí sbírkových fondů obou galerií.

⟶ více
aktuální výstava

Pamela, Veronika Olejárová, Minami Nishinaga: Nikdo se tu nenudí, ale všechno je nudné

17. 11. 2023 — 14. 1. 2024

galerie Alternativa
Komenského 10
kurátorka Anežka Januschka Kořínková

Nuda je neodlučitelným společníkem života. Znuděnost je všude, ale přesto se tu nikdo nenudí. Nuda je totiž všeobklopující stav, který překrývá celý horizont, a to dokonale. Právě proto je tak nepříjemný. Nuda požírá naše bytí, máme pocit, že jí neunikneme. Je to právě naše schopnost koncentrace, na kterou útočí. V současnosti vynakládáme na boj s nudou nemalé prostředky.

⟶ více
aktuální výstava

Michal Mitro - Driving Home For Christmas

17. 11. 2023 — 18. 2. 2024

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Místně a časově specifická intervence pro Igloo byla inspirována rozloženým tělem vozidla, který kdosi nechal v přístřešku na strmém brněnském pozemku bývalé zahrádkářské kolonie, kde Michal Mitro žije a pracuje. Dekomponovaný relikt mechanismu symbolizující akceleraci pohybu těl, zboží a myšlení, se v tmavém sklepě proměňuje v doličný předmět. Odkazuje ke snění modernity o nevinnosti momentu zrychlení, neomezené mobilitě, ekonomickém růstu a bezstarostném pohodlí. V druhém plánu také o uhlíkové stopě, problematice životního prostředí a propojenosti hudebního automobilového, a fosilního byznysu.

⟶ více
aktuální výstava

Jiří Nováček: Verloren

26. 10. — 10. 12. 2023

Masarykovo nám. 24

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty v rozmanitých vizuálních polohách, které nabízí nejen rušné ulice a neznámá městská zákoutí, ale i prostory mimo ně.

⟶ více