Do OGV míří Festival umění a kreativity ve vzdělávání
Do OGV míří Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Festival umění a kreativity ve vzdělávání (FUK), který letos probíhá v osmi regionech Česka, má za cíl představit široký potenciál kreativního vzdělávání.

V Kraji Vysočina se program uskuteční v termínu od 3. do 5. května a kromě jihlavské galerie se do něj zapojí také Brána Jihlavy, humpolecká 8SMIČKA a Zámek Žďár nad Sázavou.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se festivalu účastní již potřetí, svým programem se letos zaměříme na dětského návštěvníka:

 V pátek 3. 5. 2024 nabídneme edukační program k aktuální výstavě BYLO – NE – BYLO pro jednu školní třídu. V rámci programu se žáci 
seznámí se současnými umělkyněmi, které se ve své tvorbě věnují především obrazovým příběhům. Dílnu povede galerijní edukátorka Pavlína Pitrová.

 V sobotu 4. 5. 2024 se uskuteční workshop pro děti od 8 let s umělkyní Evou Volfovou. Ta pracuje primárně s různými textilními materiály, které kombinuje s nitěmi, ze kterých vytváří vyšívané příběhy.

 V neděli 5. 5. 2024 se potom zájemci mohou těšit na dílničku pro rodiny s dětmi pod vedením galerijní edukátorky Pavlíny Pitrové. I ta se bude odehrávat v prostorách aktuální výstavy BYLO – NE – BYLO.

Vstup na akce je zdarma. Ale pozor! Kapacita je omezena a je nutné se přihlásit předem.

 

➤ Festival umění a kreativity ve vzdělávání

FUK už několik let ukazuje, jak v praxi změnit standardní vzdělávací systém a podpořit děti v rozvoji jejich myšlení kreativní cestou. Jak je zapojit do výuky tak, aby využily svou představivost a fantazii? Jak využít jejich nápadů a jejich vlastní kreativity přímo ve vyučování? A mohou samy děti měnit vzdělávací systém? Nebo jejich rodiče? To jsou jen některé z otázek, na které může FUK nabídnout odpověď. Učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení je efektivní cestou, jak se připravit na výzvy současného i budoucího světa. Vytváří nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení, rozvíjí různé cesty poznávání a vnímání a otevírá prostor pro spoluvytváření hodnot.

Už čtvrtý ročník festivalu FUK, který pořádá platforma uMĚNÍM ve spolupráci s desítkami kulturních a vzdělávacích organizací, proběhne od 20. do 28. dubna 2024 v Praze a následně bude putovat až do 2. června po regionech ČR. Je určen pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům a odborné veřejnosti. 

V roce 2024 se festival zaměřuje na pestrost přístupů a rozvoj kompetencí v kreativním učení. V jednotlivých formátech akcentuje aktuální témata wellbeingu, digitálního světa, duševního zdraví, identity a vnitřní motivace k učení a rozvoji osobnosti. První dny festivalu jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny. Programu pro odbornou veřejnost se zúčastní zahraniční delegace z Walesu, která prostřednictvím konkrétních informací a dat ukáže, jaké dopady může umění a kreativita na vzdělávací systém. Poprvé se v rámci FUKu uskuteční také konference pro pedagogy zaměřená na digitální technologie a wellbeing. 

Na FUK navazují regionální festivaly, které probíhají až do 2. června 2024 po celé ČR. V rámci festivalu je pedagogům i veřejnosti představena MAPA uMĚNÍM, která je největší nabídkou programů kreativního vzdělávání na jednom místě.