blog
Cesta Zavátých šlépějí

Cesta Zavátých šlépějí

Slavnostní vernisáží jsme zakončili projekt Zaváté šlépěje, který pořádala naše galerie společně s žáky ZŠ O. Březiny a VŠPJ za finanční podpory magistrátu města Jihlavy.

⟶ více
Objevujeme Vysočinu

Objevujeme Vysočinu

Už počtvrté jsme se vydali po zajímavých (a méně známých) místech Vysočiny, která Vám představíme v chystané výletní mapě.

⟶ více
Platforma uMĚNÍM

Platforma uMĚNÍM

V loňském roce požádala naše galerie o členství v Platformě uMĚNÍM a letos jsme se oficiálně stali její součástí.

⟶ více
Pojďme zkusit myslet filmem

Pojďme zkusit myslet filmem

Konferenci s názvem Film a audiovize v edukaci uspořádaly kolegyně z Galerie hlavního města Prahy v návaznosti na výstavu Myslet filmem, která se konala od listopadu 2023 do února 2024 v Domě U Kamenného zvonu.

⟶ více