Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

2. Důvod a způsob založení

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě byla dne 18. září 2001 jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky převedena do samostatné působnosti nově založeného Kraje Vysočina na základě § 35 zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ustanovení § 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a § 27 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě plní funkci galerie /specializovaného muzea výtvarného umění/ ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů. Účelem jejího zřízení je získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání a zpřístupňování veřejnosti umělecké sbírky muzejní povahy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura OGV

Rejstřík příspěvkových organizací

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava

4.3 Úřední hodiny

úterý–pátek 10:00 – 13:00

otevírací doba galerie pro veřejnost úterý–neděle 10:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla

tel: 567 301 680
1. budova (Komenského 10)

tel: 567 309 722
2. budova (Masarykovo náměstí 24)

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.ogv.cz

4.6 Adresa podatelny

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@ogv.cz

4.8 Datová schránka

wccsw62

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3630681, kód banky: 0100

6. IČO

00094854

7. Plátce daně z přidané hodnoty

není

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Návštěvní řád 

Organizační řád

Výroční zprávy

Vize OGV 

Profesní etický kodex muzeí umění v ČR 

Zřizovací listina 

Střednědobý plán OGV v Jihlavě 

GDPR 

Prohlášení o přístupnosti webu 

8.2 Rozpočet 

9. Žádosti o informace

Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb. 

Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

10. Příjem podání a podnětů

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím