Objevujeme Jihlavu a okolí
Objevujeme Jihlavu a okolí

V loňském roce jsme připravili, nejen pro návštěvníky galerie, mapu s názvem Objevujeme Jihlavu a okolí.

Jejím cílem bylo oslovit především rodiny s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty a vyzvat je k prohlídce našeho města a jeho okolí, během letních prázdnin. Nabídnout jim místa, o kterých se příliš nemluví a přitom jsou svým způsobem zajímavá. Místa, která mají vztah jak k výtvarnému umění, tak historii.

Pro malé cestovatele a průzkumníky jsme vybrali celkem dvacet míst. Deset zastavení bylo věnováno našemu městu a zbytek zajímavým místům v okolí Jihlavy. U každého místa byl pro děti připraven jednoduchý úkol. Cílem bylo, aby místo opravdu navštívily. Tomu byly uzpůsobené i jednotlivé úkoly. Například v Přibyslavi měly děti spočítat počet zubů koně husitského bojovníka Jana Žižky z Trocnova. Všechna místa jsme osobně navštívili, vyfotili je a ujistili se, že na naše otázky existuje odpověď.

Mapy jsme nabízeli zdarma na obou galerijních budovách. Nechali jsme je také v jihlavském informačním centru a bylo možné si je stáhnout z našich webových stránek. Jestliže děti odpověděly alespoň na deset otázek a mapu nám odevzdaly, mohly od nás získat drobný dárek.

Překvapilo nás, že mapy byly v poměrně krátkém čase rozebrány. Proto jsme se rozhodli v letošním roce pokračovat a připravili jsme druhý díl našeho putování po Jihlavě a okolí. Místa i úkoly jsou samozřejmě jiné. Zjistili jsme, že je stále co objevovat. A věříme, že i letos zaujmeme malé cestovatele i jejich rodiče a prarodiče.

 

Pavlína Pitrová, červenec 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie