Jakub Tomáš - Na Kopci u laviček

Jakub Tomáš

Jakub Tomáš - Na Kopci u laviček

11. 3. — 29. 5. 2022

Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátor Radek Wohlmuth

Jakub Tomáš (*1982) patří k umělcům mladší střední generace, jimž se podařilo prosadit na poli současné české malby, přestože zůstal věrný svému rodišti. Právě odtud pramení tematické zaměření výstavy: region, město Jihlava, tematika sídlišť. Nakonec umělec sám vyrůstal v kulisách jihlavského sídliště Březinky. Jakub Tomáš od roku 2016 samostatně vystavuje v Čechách (Galerie Václava Špály, Galerie Vyšehrad, Nová galerie, GHMP/Dům u Zlatého prstenu, OFF/Formát Brno, …) a má na svém kontě výstavy ve Velké Británii, Kanadě, Rakousku a na Slovensku. OGV Jihlava představila jeho dílo v rámci Galerie Alternativa (2008, open call) a dále jej kurátor Petr Kovář začlenil do projektu Běguni (2017). Jsme rádi, že se tentokráte uvedení díla Jakuba Tomáše v jeho rodišti ujme kurátor Radek Wohlmuth a posílí nadregionální význam projektu.

Fotogalerie