Výstavy

budoucí výstava

Pod zimním sluncem jihu. Čeští malíři na Korsice a Francouzské riviéře 1925-1931

30. 6. — 8. 10. 2023

Masarykovo nám. 24
kurátor Marcel Fišer

Projekt se zabývá zajímavou kapitolou českého výtvarného umění, v níž se protnuly hned tři kulturně-historické fenomény: exkurze krajinářské školy O. Nejedlého na pražské akademii, cesta Josefa Hubáčka na Korsiku a úspěšné cesty stolní společnosti spjaté s ateliérem O. Nejedlého, tzv. Pipanovců, na Korsiku, jakož i následné cesty ateliéru O. Nejedlého na totéž místo, jak je dokumentoval kronikář Pipanovců, Silvestr Hipman, nebo například z pozůstalosti malíře Františka Michla.

⟶ více
budoucí výstava

Univerzum Max Švabinský (1873 – 1962)

24. 11. 2023 — 4. 2. 2024

Masarykovo nám. 24
kurátorka za KGVU ve Zlíně: Pavlína Pyšná
kurátorka za OGV v Jihlavě: Jana Bojanovská

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně výstavu Maxe Švabinského, klíčového představitele české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Projekt, připomínající 150. výročí narození tohoto všestranného umělce a pedagoga, se zaměřuje na jeho rozsáhlou grafickou tvorbu, která je součástí sbírkových fondů obou galerií.

⟶ více