budoucí výstava

Zuzana Růžičková – Gáza

14. 1. — 17. 3. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava

 

Výstava bude prezentovat cykly otisků vzniklých během několika let v ateliéru v polorozpadlém továrním prostoru Kolbenka v Praze Vysočanech. Autorka používá vlastní techniku, kterou nazývá gázotisk. Jde o otisk pomalované, pokreslené zdi spolu s nánosy nátěrů a špíny z bývalé továrny.

⟶ více
budoucí výstava

Magdaléna Manderlová

21. 1. — 20. 3. 2022

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Magdaléna se ve své umělecké práci zabývá zejména průzkumem míst v krajinách a environmentálními otázkami. V posledních letech opustila techniku malby a kresby, a pracuje převážně se zvukem a textem. Je inspirována konceptem hlubokého poslechu a akustické ekologie. Její práce mají často podobu zvukových site-specific instalací, zvukových esejů, které komponuje z terénních nahrávek, textu a hudby. Zajímají ji přírodní, kulturní, politické a sociálně-ekonomické příběhy míst.

⟶ více
budoucí výstava

Karíma Al-Mukhtarová, Martin Pondělíček – Nevšední všednosti

25. 3. — 26. 5. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátor: Radek Wohlmuth

Karíma Al-Mukhtarová a Martin Pondělíček pronikají ke svým identitám skrze meditativní až rituální způsoby své tvorby. Nalézají skuliny v mnohovrstevnatém prostoru a prosakují jimi stále hlouběji. Oba neúnavně pracují v technikách náročných na čas, preciznost a trpělivost. Vyzkoušené techniky posouvají za hranice možností. Oba autory spojuje mnohovrstevnatost jejich uměleckých prací. Za krásou se ukrývá ironie, za řádem chaos, za vážností humor. Díky překrývajícím se formám spolu jejich díla komunikují, doplňují se nebo dokonce splývají natolik, že nelze určit autorství.

⟶ více
budoucí výstava

Adam Hejduk

25. 3. — 29. 5. 2022

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Adam Hejduk narozen v Opavě je absolvent ateliéru Jana Ambrůze, FaVU, VUT, a stáže na AVU (Studio nových médií Tomáše Svobody) a na Umprum (ateliér Rony Plesla).  Zabývá se prací s prostorem a v posledních letech také se zvukem. Mezi materiály, které se často objevuje v jeho instalacích a performacích patří sklo, nebo napnuté struny.

⟶ více
budoucí výstava

Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus – Ráj je vždy jen věcí volby

3. 6. — 21. 8. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátorka: Eva Mráziková

Rok 2020 bezesporu každému z nás přichystal překvapivé životní zkušenosti. Tento kurátorský projekt je určitým výsledkem přemýšlení v klauzuře karantény. Cesty a krajiny umělecké představivosti jsou široce položené a mají-li hranice, tak velmi rozvolněné. Tato fantastická prostředí jsou tvořena situacemi, příběhy a obrazy, jež zdánlivě nevyprávějí o běžné realitě. 

⟶ více
budoucí výstava

Oliver Ressler

3. 6. — 20. 10. 2022

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Oliver Ressler (narozen 1970) je autorem instalací, projektů ve veřejném prostoru a filmů na témata ekonomiky, demokracie, migrace, klimatické katastrofy a společenských alternativ. Natočil třiatřicet filmů, které byly promítané na mnoha akcích společenských hnutí, v uměleckých institucích a na filmových festivalech po celém světě. Jeho dílo bylo vystaveno např. na samostatných výstavách v Seville, Gdaňsku, Bukurešti, Istanbulu a Bělehradu. Žije a pracuje ve Vídni.

⟶ více
budoucí výstava

Natálie Schmidtová – Malováno srdcem

10. 6. — 28. 8. 2022

Masarykovo nám. 24
586 01 Jihlava
Kurátorka: Alena Beránková

Natálie Schmidtová (1895–1981) pocházela z velmi skromných poměrů z Tambovské gubernie v Rusku a do Československa přišla jako manželka zajatého vojáka rakousko-uherské armády z 1. světové války. Malovat začala ve složité době 2. světové války, a i když neměla žádné vzdělání, již ve svých tvůrčích počátcích získala podporu i v odborných kruzích. 

⟶ více
budoucí výstava

Štefan Uhrecký

2. 9. — 16. 10. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátor: Petr Kovář

Štefan Uhrecký je malíř s tou správně pokoušenou (ne)důvěrou v životaschopnost obrazu jako reflexe svobodně prožívané reality. Svobodné gesto, vržení aktuální zjitřené formy bez ohledu na to, co možná přinese, bylo vždy pro Štefana charakteristické, nicméně vedle podstatné intuitivní složky disponuje neustálou sebereflexí, podrývačnou ironií; v obrazech se tak mísí tzv. vysoké s nízkým, jsou konstruovány vlastním rozbíjením, závažné je zlehčováno a naopak, ale nikoliv jako rozmar nebo hledání umělecké tendence, ale opravdový zápas o sebe sama.

⟶ více
budoucí výstava

Pavel Toman – Elementy

9. 9. — 16. 10. 2022

Masarykovo nám. 24
586 01 Jihlava
Kurátorka: Jana Bojanovská

Jihlavský rodák Pavel Toman (nar. 1956) je nejen pedagog, významný organizátor kulturního života v Jihlavě a dlouholetý předseda Spolku Výtvarných umělců Vysočiny, ale především sochař. Na svém kontě má řadu individuálních i skupinových výstav doma i v zahraničí. 

⟶ více
budoucí výstava

Nazli Kaya – Mimochodem

16. 11. 2022 — 8. 1. 2023

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava

 

Nazlı Kaya (*1980, Bursa, Turecko) je grafička a autorka animovaných i dokumentárních filmů, které tvoří společně s Tomášem Doruškou. Její tvorba vychází z rozporů mezi modernitou a tradicí. Pro svá raná díla nachází inspiraci ve své vlastní prožité zkušenosti coby cizinky, která postupně překonává jazykové i kulturní bariéry a objevuje místní tradice a historii. 

⟶ více