1
1

Náš street art

1. 9. 2018 — 30. 6. 2023

Cílem programu je zažít teoreticky a následně prakticky přípravu vlastního výtvarného projektu s tématem street artu. Od návrhu, přes legislativu, propagaci, až po jeho vlastní realizaci. Žáci si vyzkouší, co vlastně obnáší příprava výstavy i s jejím uskutečněním a finálním představení veřejnosti.
Program je zaměřen na spolupráci jak ve třídní skupině tak i mimo školní komunikaci s osobami a účastníky, kteří jsou do projektu přímo i nepřímo zainteresováni. Důraz je kladen především na komunikaci a společnou práci.

Program je určen pro jednu školní skupinu a probíhá v rámci celého školního roku.

Projekt finančně podporuje statutární město Jihlava v rámci platformy Jihlava vzdělává kulturou.

Program je pro žáky zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

 

I. ročník programu proběhl ve školním roce 2018/2019 ve spolupráci se ZŠ Kollárova.

II. ročník programu ve spolupráci se ZŠ Rošického byl ve školním roce 2019/2020 kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončen.

III. ročník programu ve spolupráci s Křesťanskou základní školou Jihlava byl z důvodu pandemie koronaviru prodloužen a uskutečněn ve dvou školních rocích 2020/2021/2022.

◆ IV. ročník programu ve spolupráci se ZŠ Otokara Březiny probíhá ve školním roce 2022/2023.

21. 10. 2022 / v ZŠ O. Březiny [FOTO]
První setkání s žáky 9. třídy O. Březiny proběhlo v rámci předmětu výtvarná výchova přímo ve škole. Povídali jsme si o tématu street artu, jeho historii i zkušenostech žáků se sprejem. Následně se seznámili s předběžným harmonogramem a povídali jsme si o možnostech, které se nabízejí v rámci tématu výtvarného ztvárnění. Další setkání proběhne v lednu, a tak mají studenti dostatek času zamyslet se nad vlastním návrhem.

27. 1. 2023 / v OGV, Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Jsme moc rádi, že na setkání žáků s umělcem, které je součástí našeho programu, přijal účast Vincent Chignier. Mít možnost popovídat si o street artové realizaci, která vznikla přímo v našem městě, s jejím autorem, považujeme za velkou přednost. Vincent žákům představil svoji tvorbu a zároveň vyprávěl o vzniku muralu v ulici U Dlouhé stěny, kde se žáci byli v rámci semináře sami podívat. Poutavé a místy velice zábavné vyprávění uvolnilo atmosféru a žáci se nebáli klást otázky. Vincente, moc děkujeme!

10. 2. 2023 / v terénu a v OGV, Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Dnes jsme se s žáky vydali do terénu a to přímo na místo, kde bude probíhat jejich street artová realizace. Studenti se chtěli dozvědět, co si o současné podobě zdi myslí obyvatelé žijící poblíž a v okolí. Oslovovali tedy kolemjdoucí a vydali se i dál směrem k náměstí. Následně jsme sebraná data zhodnotili v galerii. Z ankety vyšly zajímavé informace, se kterými se na příštích setkáních žáci pokusí pracovat.  

10. 3. 2023 / v ZŠ O. Březiny [FOTO]
Žáci využili výsledky dotazníkového výzkumu z minulého setkání a pokusili se vytvořit první návrhy. Už od začátku je zajímala tvorba optické iluze, která se objevila ve třech ze čtyř návrhů. Každá skupinka měla možnost svůj návrh prezentovat a obhájit před ostatními. Diskuse k jednotlivým výtvorům byla živá, praktická a podnětná. Na závěr setkání se podařilo odhlasovat a vybrat jeden z návrhů, který mají žáci možnost dál rozpracovat. 

24. 3. 2023 / v ZŠ O. Březiny [FOTO]
Téma dětství, pohádek a pohádkových postav je hlavním námětem vybraného návrhu. Jaké postavy ale mají prezentovat dětství současných deváťáků? O tom měl každý trochu jinou představu a tak studenti diskutovali a nakonec hlasovali. A barevnost? Tu si také každý představuje po svém. S ohledem na veřejný prostor by barvy neměly být příliš výrazné, a tak se opět hlasovalo. Příště už totiž musíme zeď natřít.

21. 4. 2023 / v terénu [FOTO]
Dnes poprvé v akci přímo u zdi, kterou žáci natírají podkladovou barvou. Pro práci většina z nich využila ochranných obleků, protože barva nedrží jen na omítce :-) Bezpečnost práce je pro nás důležitá. Proto jsme rádi, že se opět vracíme na poklidné místo, kde jsme před čtyřmi lety začínali. Do míst, kde je "provoz" jen na pěšinkách a cyklostezce. Tímto moc děkujeme paní majitelce, která nám i letos poskytla svoji zeď.

5. 5. 2023 / v terénu [FOTO]
Zkoušení sprejů proběhlo na balicích papírech, které žáci připevnili na dřevěnou ohradu. Někteří již mají zkušenosti, ale většina sprejovala poprvé. Ochranné pomůcky používáme hlavně z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že se barvy těžko odstraňují z oděvů. V rámci dnešního setkání si s žáky povídal Daniel Zach z Českého rozhlasu. Jsme na reportáž zvědaví, stejně jako na výsledné dílo, protože během tohoto setkání došlo k drobné změně původního návrhu. Není jednoduché se v tak velké skupině domluvit.

19. 5. 2023 / v terénu [FOTO]
V úplném závěru minulého setkání začali studenti tak trochu unáhleně sprejovat přímo na zeď. Výsledek se neshodoval s návrhem, který měl mnohem zajímavější kompozici. Odlišoval se i původní barevností, takže jsme se shodli, že se zeď ještě jednou přetře. I to je zkušenost. A ne vše se povede na první dobrou. Proto nám tentokrát s kompozicí pomohl zkušený jihlavský sprejer. Studentům ukázal, jakým způsobem pracovat s různými druhy trysek a jak vyplnit barevnou plochu, aby nebyla flekatá. Vypadá to, že příště už půjdeme do finále.

26. 5. 2023 / v terénu [FOTO]
Dnes žáci použili akrylové barvy, aby vytvořili kontury, které zvýrazní barevné předlohy postaviček. Není úplně jednoduché malovat štětcem rovné tahy na hrubou omítku. Ti, kteří se nezapojili, vymýšleli program vernisáže a připravovali si úvodní řeč. Žáci budou celou vernisáž sami moderovat, takže práce bylo pro všechny dost. Na drobné dodělávky si udělají čas ještě těsně před vernisáží. Moc nás potěšilo, když se u zdi už nyní zastavovali cyklisti, maminky s dětmi i náhodní kolemjdoucí a výtvor žáků chválili. Tak se přijďte podívat a pobavit, protože vernisáž bude veselá. V úterý 13. 6. od 16 hodin jste srdečně zváni!

13. 6. 2023 / ulice Na Sádkách [FOTO]
Žáci ze ZŠ O. Březiny se začali scházet před zdí už kolem 14 hodiny. A nebyli to jen ti, kteří s námi v rámci projektu spolupracovali, ale i jejich spolužáci a kamarádi. Pomáhali postavit stan a chystali fotografie z projektu. Ty připravujeme pokaždé, aby návštěvníci viděli, co vše mají žáci za sebou. Občerstvení si tentokrát vzala na starost rodina jednoho z žáků, aby tím sponzorsky podpořila deváťáky i celou vernisáž, což od nich bylo moc milé. Moderátoři ze ZŠ O. Březiny uvítali všechny, kteří se slavnostního odhalení zdi účastnili a následně návštěvníkům nabídli možnost vyzkoušet si spreje na připravené archy papíru. A to byla výzva nejen pro děti, ale i pana primátora, který na naši akci zavítal. Děkujeme všem, kteří nám po celou dobu projektu pomáhali, obzvlášť paní majitelce objektu. V roce 2019 jsme u této zdi začínali a letos se na stejném místě kruh uzavřel.

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně