1
1

Náš street art I

1. 6. 2018 — 30. 6. 2019

Cílem programu je zažít teoreticky a následně prakticky přípravu vlastního výtvarného projektu s tématem street artu. Od návrhu, přes legislativu, propagaci, až po jeho vlastní realizaci. Žáci si vyzkouší, co vlastně obnáší příprava výstavy i s jejím uskutečněním a finálním představení veřejnosti.
Program je zaměřen na spolupráci jak ve třídní skupině tak i mimo školní komunikaci s osobami a účastníky, kteří jsou do projektu přímo i nepřímo zainteresováni. Důraz je kladen především na komunikaci a společnou práci.

Program je určen pro jednu školní skupinu a probíhá v rámci celého školního roku.

Program je podpořen magistrátem města Jihlavy v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, a proto je zcela zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

I. ročník programu proběhl ve školním roce 2018/2019 ve spolupráci se ZŠ Kollárova.

fotografie z I. ročníku programu

7. 6. 2018 v OGV v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24
Seznámení se navzájem, seznámení s projektem v rámci edukačního programu.

22. 10. 2018 v ZŠ Kollárova
S žáky jsme probrali časový harmonogram, nastavili pravidla, povídali si o historii street artu, hledali rozdíl mezi uměním a vandalismem, vytvářeli vlastní nick, hledali prostor pro společné dílo.

15. 11. 2018 v OGV, Komenského 10
Žáci byli pozváni na vernisáž výstavy Bon Appetit, protože i je samotné čeká její příprava. Mohli se tedy inspirovat, přemýšlet o tom, co chtějí udělat jinak.

26. 11. 2018 v ZŠ Kollárova
Jeden z nejlepších současných českých umělců, který se věnuje street artu, Michal Škapa si s žáky povídal o své tvorbě, práci, používaném materiálu, bezpečnosti, legislativě.

14. 1. 2019 Magistrát města Jihlavy
Na magistrátu města Jihlavy jsme s pomocí Mgr. Ivany Jelínkové hledali v katastrální mapě místa, kde by se dal realizovat náš projekt vlastního streetartového díla.

18. 2. 2019 OGV, Komenského 10
S žáky jsme si prohlédli výstavu SOS, která souvisí s naším tématem streetartu. Ujasnili jsme si, jaké místo by se nám líbilo a žáci osloví majitele zdí.

25. 2. 2019 OGV, Komenského 10
Po společném hlasování padlo definitivní rozhodnutí o zdi, která se bude výtvarně zpracovávat. Stručné hodnocení průběhu programu, zápis o něm a prohlídka prvních návrhů.

13. 3. 2019 ulice Na Sádkách, OGV Masarykovo náměstí 24
Přímo na místě jsme měřili zeď, kterou nám majitelka paní Sochorová povolila výtvarně ztvárnit. Poté se v galerii pomocí tajného hlasování vybíralo z návrhů, které žáci sami připravili. Podařilo se, máme vybráno!

15. 4. 2019 OGV Masarykovo náměstí 24
Setkání probíhalo za účasti redaktora Jihlavských listů Jiřího Varhaníka, který žáky seznámil s textovou přípravou pozvánky, tiskové zprávy a podkladů pro článek, který bude po vernisáži otištěn v JL. Vše uvedené si žáci sami napíší a ztvární. Následovalo dotváření finálního výtvarného návrhu.

6. 5. 2019 Na Sádkách
Podkladovou barvou v modré a zelené barvě jsme natírali zeď. Pod vedením známého jihlavského street artového umělce Jakuba Menšíka si žáci vyzkoušeli, jak zacházet se sprejem, jakým způsobem docílit sytosti a různých typů linek. Ochranné pomůcky se celkem hodily. 

20. 5. 2019 Na Sádkách
I když nám počasí nepřálo, zeď se začíná vybarvovat. Opět pod dohledem Jakuba Menšíka, který dětem poskytuje rady z vlastní praxe. Navíc žáci stihli komunikovat s reportérkou Českého rozhlasu Zuzanou Dudášovou. A než jsme úplně promokli, probrali jsme otázky týkající se vernisáže. Vypadá to, že bude velkolepá. 

17. 6. 2019 Na Sádkách
Jdeme do finále! Žáci 7. A definitivně dotvořili pomocí sprejů a díky krásnému počasí naši zeď. Opět se zkoušelo tvořit nejprve nanečisto. Pak už jen zeď. Společně jsme doladili harmonogram vernisáže…

19. 6. 2019 Na Sádkách
VERNISÁŽ

 

 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně