Návštěva

1
4

Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve narozené, nalezne obohacující kulturní prožitek, odpočinek a inspiraci. Příležitostí k setkání, komunikaci, nevšednímu zážitku, zamyšlení, poznání a rozvoji vlastní kreativity. Místem, kam se každý bude rád vracet, s vědomím, že tu vždy nalezne něco, co mu za to bude stát.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 500 uměleckých děl.

Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny, diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení. Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.

🌐

Adresa a mapa

Adresa a mapa

Komenského 10
Masarykovo nám. 24

tel: 567 301 680
1. budova
tel: 567 309 722
2. budova

fakturační údaje:


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava

IČO: 00094854
DIČ: CZ00094854
Nejsme plátci DPH
bankovní spojení: KB Jihlava

DOSTUPNOST

 

BUDOVA KOMENSKÉHO

Galerie neposkytuje návštěvníkům vlastní parkoviště. Je možné využít placených parkovišť v centru Jihlavy (bližší info ZDE). Budova galerie není bezbariérová. V budově se nachází nákladní výtah, ke kterému vede 5 schodů.

BUDOVA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Galerie neposkytuje návštěvníkům vlastní parkoviště. Je možné využít placených parkovišť v centru Jihlavy (bližší info ZDE). Budova galerie není bezbariérová. Nenachází se zde výtah.

Otevírací doba a vstupné

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý až neděle: 10—18 hodin*
*otevírací doba platí pro obě budovy

VSTUPNÉ

základní vstupné: 40 Kč
snížené vstupné: 20 Kč

Důchodci
Skupiny nad 10 osob
ZTP a ZTP/P
Pacienti v rámci arteterapie, Asociace výtvarných pedagogů


školní vstupné: 10 Kč
Žáci a studenti všech škol v rámci výuky
 

zdarma
Děti do 3 let s doprovodem
Děti do 6 let
Studenti uměleckých škol
Držitelé slevové karty PŘÁTELÉ UMĚNÍ OGV
Členové: Rady galerií ČR, Asociace muzeí a galerií, ICOM, Uměleckohistorické společnosti (UHS),
AICA, Unie výtvarných umělců, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Spolek výtvarných umělců Vysočiny, Syndikátu novinářů ČR, Evropská karta mládeže (EYCA)


speciální vstupné
Společná vstupenka muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
více informací
Při koupi katalogu k aktuální výstavě je vstupné na danou výstavu 10 Kč.
(Platí v případě nákupu před vstupem do expozice.)


rodinné pasy
dospělý / út—pá: 20 Kč, víkend: 10 Kč
dítě / út—pá: 10 Kč, víkend: zdarma

senior pas, senior plus
út—pá: 10 Kč, víkend: zdarma

*

Každou neděli a první středu v měsíci vstup zdarma.
Do galerie Alternativa, zvukové galerie IGLOO a stálých expozic vstup zdarma.

Vstupné je jednotné do celé budovy bez ohledu na počet právě probíhajících výstav.

Studenti a členové dalších organizací se prokazují platnou průkazkou.

Virtuální prohlídky