1
1

Přemyslovci v galerii aneb 1 100. výročí úmrtí sv. Ludmily

1. 9. 2021 — 30. 6. 2024

CÍLOVÁ SKUPINA: I. stupeň ZŠ
TRVÁNÍ: 60 až 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Program, který se věnuje prvním Přemyslovcům, má za cíl podpořit netradičním způsobem téma české historie. Svatá Ludmila a svatý Václav, jsou hlavními postavami našeho programu. Základní informace o jejich životě se žáci dozvědí prostřednictvím ilustrací, které vznikly přímo pro naši galerii. Děti se seznámí s vybranými výtvarnými díly z našich sbírek. Ve výtvarném ateliéru si vyzdobí šál třeba podle dochovaných vzorů z přemyslovských hrobů.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace společně s představením významných historických osobností. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně