O galerii

1
4

Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí,  aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi.  
Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve narozené, nalezne obohacující kulturní prožitek, odpočinek a inspiraci.
Příležitostí k setkání, komunikaci, nevšednímu zážitku, zamyšlení, poznání a rozvoji vlastní kreativity.
Místem, kam se každý bude rád vracet, s vědomím, že tu vždy nalezne něco, co mu za to bude stát.

KE STAŽENÍ

logo OGV
stáhnout balíček 

 
 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách představuje výběr z vlastních sbírek českého umění. Dále se tu konají  zejména výstavy zaměřené na umění devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Pozornost je tu věnována též regionální umělecké kultuře.

Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí tu také galerie Alternativa a zvuková galerie IGLOO.
Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny, diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení.
Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.