Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus – Ráj je vždy jen věcí volby

Ráj je vždy ...

Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus – Ráj je vždy jen věcí volby

10. 6. — 28. 8. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátorka: Eva Mráziková

Rok 2020 bezesporu každému z nás přichystal překvapivé životní zkušenosti. Tento kurátorský projekt je určitým výsledkem přemýšlení v klauzuře karantény. Cesty a krajiny umělecké představivosti jsou široce položené a mají-li hranice, tak velmi rozvolněné. Tato fantastická prostředí jsou tvořena situacemi, příběhy a obrazy, jež zdánlivě nevyprávějí o běžné realitě.  Výstava je inspirována básní Emily Dickinsonové, která dala celé výstavě název (použila jsem překlad Evy Klimentové). Výstava představí především taková díla, v nichž můžeme ucítit jemné chvění jako ve chvílích mezi spánkem a bděním, na rozhraní dne a noci nebo dvou střetávajících se nálad či entit. Je to takové a již je to jinak. Nezachytitelnost a prchavost bývá v takových pracích vyjádřená prostřednictvím přerývaného vyprávění, přezoomovaným pohledem, použitým materiálem, médiem nebo zvoleným úhlem pohledu.

Výstava již skončila.

VSTUPNÉ

vstup zdarma

PŘÍLOHY

tisková zpráva

FOTO

vernisáž

Fotogalerie