Výstavy

budoucí výstava

Na Korsice

30. 6. — 8. 10. 2023

Masarykovo nám. 24
kurátor Marcel Fišer

Projekt se zabývá zajímavou kapitolou českého výtvarného umění, v níž se protnuly hned tři kulturně-historické fenomény: exkurze krajinářské školy O. Nejedlého na pražské akademii, cesta Josefa Hubáčka na Korsiku a úspěšné cesty stolní společnosti spjaté s ateliérem O. Nejedlého, tzv. Pipanovců, na Korsiku, jakož i následné cesty ateliéru O. Nejedlého na totéž místo, jak je dokumentoval kronikář Pipanovců, Silvestr Hipman, nebo například z pozůstalosti malíře Františka Michla.

⟶ více