Výstavy

budoucí výstava

Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

8. 3. — 26. 5. 2024

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Instalace zkoumá zvukové krajiny polárních zón tání ledovců včetně hlasových projevů organizmů, které v tomto prostředí žijí. Zvuková koláž je sestavená z nahrávek pořízených na tajících ledovcích na Islandu a ve Finsku. Přibližuje jemné zvukové předivo zurčení, bublání, pískání a ptačí vokalizace, které jsou příznačné pro biotop, ohrožený oteplujícím se globálním klimatem polárních oblastí.

⟶ více