Výstavy

archiv

BYLO – NE – BYLO

23. 2. — 26. 5. 2024

Komenského 10
kurátor Radek Wohlmuth

Pět vizuálních umělkyň mladé generace, každá svým osobitým způsobem skládá fragmenty příběhů na pomezí reality a fikce, které spíš napovídají než popisují, aby ve druhém plánu přiměly člověka přemýšlet a hledat hlubší smysl nejen v nich, ale i kolem sebe.

⟶ více
archiv

Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

8. 3. — 26. 5. 2024

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Instalace zkoumá zvukové krajiny polárních zón tání ledovců včetně hlasových projevů organizmů, které v tomto prostředí žijí. Zvuková koláž je sestavená z nahrávek pořízených na tajících ledovcích na Islandu a ve Finsku. Přibližuje jemné zvukové předivo zurčení, bublání, pískání a ptačí vokalizace, které jsou příznačné pro biotop, ohrožený oteplujícím se globálním klimatem polárních oblastí.

⟶ více
archiv

Hudba v obrazech, obrazy v hudbě. Pocta zámku v Brtnici

8. 12. 2023 — 31. 3. 2024

Masarykovo nám. 24 – mázhaus
kurátoři Alexandra Dětinská a Eduardo García Salas

Spolek zámek Brtnice pečuje o záchranu významné architektonické památky, jejího kulturního odkazu a dědictví. Šíře jeho aktivit je veliká a jednou z nich je i snaha o oživení tohoto mimořádně charismatického prostoru pořádáním výtvarného sympozia a výstavy.

⟶ více
archiv

Michal Mitro - Driving Home For Christmas

17. 11. 2023 — 18. 2. 2024

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Místně a časově specifická intervence pro Igloo byla inspirována rozloženým tělem vozidla, který kdosi nechal v přístřešku na strmém brněnském pozemku bývalé zahrádkářské kolonie, kde Michal Mitro žije a pracuje. Dekomponovaný relikt mechanismu symbolizující akceleraci pohybu těl, zboží a myšlení, se v tmavém sklepě proměňuje v doličný předmět. Odkazuje ke snění modernity o nevinnosti momentu zrychlení, neomezené mobilitě, ekonomickém růstu a bezstarostném pohodlí. V druhém plánu také o uhlíkové stopě, problematice životního prostředí a propojenosti hudebního automobilového, a fosilního byznysu.

⟶ více
archiv

Jaroslav Grodl (aka Pure Beauty & Huck Finn), Matěj Lipavský - Nekoukáš?

17. 11. 2023 — 11. 2. 2024

Komenského 10
kurátorka Jana Písaříková

Tvorbu malířů Jaroslava Grodla a Matěje Lipavského spojuje ambice zachytit všední věci tak, abychom je začali znovu bezprostředně vnímat. Dobrodružství jejich obrazů začíná v místech, momentech a situacích známých a přehlížených. A přesto nebo snad právě proto jsou provokativní, znepokojující, krásné.

⟶ více
archiv

Univerzum Max Švabinský (1873 – 1962)

24. 11. 2023 — 4. 2. 2024

Masarykovo nám. 24
kurátorka za KGVU ve Zlíně: Pavlína Pyšná
kurátorka za OGV v Jihlavě: Jana Bojanovská

Grafické dílo ze sbírky OGV v Jihlavě a KGVU ve Zlíně

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně výstavu Maxe Švabinského, klíčového představitele české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Projekt, připomínající 150. výročí narození tohoto všestranného umělce a pedagoga, se zaměřuje na jeho rozsáhlou grafickou tvorbu, která je součástí sbírkových fondů obou galerií.

⟶ více
archiv

Pamela, Veronika Olejárová, Minami Nishinaga: Nikdo se tu nenudí, ale všechno je nudné

17. 11. 2023 — 14. 1. 2024

galerie Alternativa
Komenského 10
kurátorka Anežka Januschka Kořínková

Nuda je neodlučitelným společníkem života. Znuděnost je všude, ale přesto se tu nikdo nenudí. Nuda je totiž všeobklopující stav, který překrývá celý horizont, a to dokonale. Právě proto je tak nepříjemný. Nuda požírá naše bytí, máme pocit, že jí neunikneme. Je to právě naše schopnost koncentrace, na kterou útočí. V současnosti vynakládáme na boj s nudou nemalé prostředky.

⟶ více
archiv

Jiří Nováček: Verloren

26. 10. 2023 — 7. 1. 2024

Masarykovo nám. 24

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty v rozmanitých vizuálních polohách, které nabízí nejen rušné ulice a neznámá městská zákoutí, ale i prostory mimo ně.

⟶ více
archiv

Jan Krtička: Jihlavské transformátory

8. 9. — 29. 10. 2023

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Instalace navazuje na práci Radčické transformátory, které Jan Krtička vystavil v roce 2022 v Praze. Tentokrát jde o soubor nahrávek z Jihlavy a zpracovává zde vibrace / bručení a hučení místních vysočinských transformátorů (nicméně všechny beztoho patří pod dominium společnosti ČEZ a jsou propojeny se systémem sítí a systémů běžícím celou Evropou).

⟶ více