1
1

Výběrové řízení

12. 8. — 10. 9. 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

účetní – referent/ka majetkové správy

Kvalifikační předpoklady na funkci samostatný účetní –referent/ka majetkové správy:

 • Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo alespoň SŠ vzdělání ekonomického zaměření
 • Alespoň základní schopnost vést účetnictví
 • Znalost a orientace ve standardních finančních výkazech
 • Vysoká spolehlivost
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Základní uživatelské znalosti práce na PC

 

Nabízíme:

 • 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • plný pracovní úvazek
 • nástup možný dnem 1. 10. 2022 nebo dle domluvy
 • možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
 • zázemí profesionální instituce

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno a příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • Datum a podpis zájemce

 

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici účetní – referent/ka majetkové správy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 10. 9. 2022

na adresu: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava.

Kontaktní osoba pro případné další informace: Mgr. Daniel Novák, ředitel OGV v Jihlavě (tel: 567 301 681, 723 017 021, e-mail: novak@ogv.cz).

 

Součástí pracovní náplně na pozici účetní – referent/ka majetkové správy bude mimo jiné:

Provádí jednodušší účetní operace, zajišťuje podklady pro účetnictví, zajišťuje služby a smlouvy spojené se správou a údržbou budov, zajišťuje inventarizace majetku, připravuje podklady a materiály k návrhu a schválení smluv o nájmu, pojištění budov, zveřejňuje smlouvy na Portále příspěvkových organizací Kraje Vysočina a v registru smluv, zajišťuje samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží včetně vystavování objednávek a potvrzování faktur.

aktuálně