1
1

JAK? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského

1. 9. 2021 — 30. 6. 2024

CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ a školní družiny
TRVÁNÍ: 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Tvořivý program, který vznikl u příležitosti výročí úmrtí (v roce 2020) a výročí narození (2022) Jana Amose Komenského, seznámí žáky s životem a dílem tohoto významného pedagoga. Prostřednictvím obrazového materiálu se přesuneme do doby pobělohorské. Žáci si sami sestaví a navzájem představí životní milníky tohoto významného myslitele. Ve výtvarném ateliéru je čeká tvoření pomocí husího brka, na základě inspirace knihy Orbis Pictus.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace společně s představením významných historických osobností. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně