1
1

vvv.galerie – výtvarná výchova v galerii

1. 9. 2021 — 30. 6. 2024

CÍLOVÁ SKUPINA: II. stupeň ZŠ
TRVÁNÍ: 90 minut (cyklus 5 setkání v průběhu školního roku)
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Cyklus 5 setkání v průběhu školního roku. Témata: romantismus, realismus, impresionismus, kubismus, abstraktní umění - projekce významných děl, stručná historie, pracovní list s aktivitou ve stálé expozici galerie, tvořivá práce
ve výtvarném ateliéru.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace v rámci propojení s výtvarnou výchovou a historií. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně