1
1

dílna pro seniory

13. 10. 2022, 10h

Oddechová kreativní dílna pro seniory v budově galerie v Komenského 10.
Téma dílny je obvykle inspirované právě probíhající výstavou nebo obdobím (např. advent).

Doba trvání: 1,5 – 2 hodiny
Vstupné: 30 Kč (platba na místě)

Přihlášení předem!
Kontaktní osoba: lektorka Bc. Veronika Dolanská / dolanska@ogv.cz / 567 215 479

Harmonogram dílen:

29. 9. 

13. 10. 

24. 11. 

15. 12. 

registrace ⟶
edukační pracovník
Bc. Veronika Dolanská
knihovna

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

aktuálně