Dílo měsíce
Richard Wiesner Letní večer v Říčkách, 1961

Richard Wiesner
Letní večer v Říčkách, 1961

olej, plátno
81 x 100 cm

v expozici Ze sbírek
Masarykovo nám. 24
Jihlava

Malíř Richard Wiesner (6. 7. 1900 Ruda na Moravě – 6. 11. 1972 Praha) se nejprve vyučil dekoračním malířem, v letech 1920–1922 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Arnošta Hofbauera a v letech 1922–1928 na pražské Akademii. Zde nejdříve dva roky navštěvoval všeobecnou školu u profesora Jakuba Obrovského a poté figurální malbu u profesora Vratislava Nechleby. Po ukončení Akademie absolvoval dvouletý studijní pobyt v Paříži, kam se později ještě několikrát vrátil. Roku 1930 se stal členem SVU Mánes a byl také členem Skupiny 58. V letech 1940–1942  učil na Škole umění ve Zlíně.

Červenec 2022

Jako výtvarný umělec byl velice všestranný, do jeho tvorby spadají obrazy, grafiky, sochy, monumentální malby a zvláštní kapitolou jsou realizace pro architekturu. V malbě se zaměřil na zátiší a krajinu, intimní náladová témata, portréty a figurální kompozice, v nichž hledal spojení moderního umění a tradičních hodnot. Zásadní vliv na jeho tvorbu mělo poznání díla Édouarda Maneta a inspirací mu byla i stará česká portrétní malba, literatura a expresionismus.
Od konce padesátých let pobýval Wiesner v klidném zátiší Orlických hor, ve vesnici Říčky, které se staly jeho druhým domovem. Právě zde vznikl obraz ze sbírek OGV v Jihlavě „Letní večer v Říčkách“, který je dokladem zejména malířova vytříbeného smyslu pro barvu, jež se mu stala základním výrazovým prostředkem pro zachycení intimní nálady v prostém motivu večerních prací na zahradě. Vytvořil zde expresivní kompozici v sytých temných barvách, kde dominují především odstíny černé, modré a zelené s bílými, červenými a hnědými akcenty.