Ze zadu... / Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek…

Ze zadu...

Ze zadu... / Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek…

12. 11. 2021 — 6. 2. 2022

výstava Ze sbírek

Masarykovo nám. 24
586 01 Jihlava
 

S přáním malovat reversy neboli zadní strany obrazů ve stálé expozici oslovila Lenka Zadražilová vedení galerie v roce 2017, tehdy coby studentka třetího ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Rozhodla se tímto způsobem naplnit zadání školní práce s tématy „Obraz“ a „Reprodukce“. Nyní studuje Lenka Zadražilová Ateliér malířství 3 na FAVU v Brně. Cyklus z let 2017–2018 doplnila již přímo pro prostory stálé expozice několika dalšími obrazy z tohoto roku. Vystavenými malbami jednak zprostředkovává návštěvníkům „odvrácenou stranu“ obrazů z našich sbírek, jednak nabízí svůj příspěvek k diskusi o obsahu obrazu jako média či re/produkci. Nemůžeme pominout ani číhající moment překvapení a jistou vrstvu humoru

Fotogalerie