ZE SBÍREK: Světový den rybářství
ZE SBÍREK: Světový den rybářství
Pavel Kopáček, Výlov rybníka, 1957, olej, plátno, 29 x 77 cm

27. června slavíme každoročně Světový den rybářství. Od roku 1985 je oficiálním svátkem spojeným nejen s chovem ryb, ale i se sportovním rybolovem a od roku 2001 je tento svátek dokonce pod oficiální záštitou OSN.

Tento den je věnovaný nejen oslavě rybářství, ale i jeho dopadu na naši planetu. Cílem této události je zvýšit povědomí o důležitosti udržitelného rybářství, ochraně mořských ekosystémů a rybí populace. Rybářství hraje klíčovou roli v životním stylu a obživě obrovského množství lidí po celém světě. Ryby jsou nejen důležitým zdrojem potravy, ale také představují základní zdroj obživy pro miliony lidí, zejména v rozvojových zemích.

U nás je velmi rozšířený především rekreační rybolov spojený s pobytem v přírodě, ale zdejší rybářství má dlouhou tradici sahající až do 16. století díky chovu ryb v uměle budovaných rybníkách, výrazně dotvářejících českou krajinu. Našimi nejslavnějšími budovateli rybníků byli Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan či jeho předchůdce Štěpánek Netolický. Pro laickou veřejnost jsou pak populární také výlovy rybníků, které se konají převážně na podzim od září do listopadu a částečně také na jaře v březnu a dubnu. Tradičně se rybníky vylovují na Huberta, tedy 3. listopadu.

My si dnes u příležitosti Světového dne rybářství tuto českou tradici připomínáme obrazem ze sbírek OGV v Jihlavě „Výlov rybníka“ z roku 1957. Jeho autorem je akademický malíř Pavel Kopáček (10. května 1923 Nové Město na Moravě – 2. května 1996 tamtéž), jehož 100. výročí narození jsme si připomněli v loňském roce. Kopáček byl především realistický krajinář, který svůj život i tvorbu celoživotně spojil právě s Vysočinou a zejména pak s krajinou Horácka.

Jana Bojanovská, červen 2024

 

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz