1
1

Zaváté šlépěje

1. 9. — 31. 12. 2023

Ve spolupráci se ZŠ O. Březiny v Jihlavě jsme letos zahájili dlouhodobý vzdělávací projekt s názvem Zaváté šlépěje. Jak už název napovídá, téma a náplň projektu odkazuje na stejnojmenné sousoší významného umělce Jaroslava Šlezingera, kterému se budeme během našich setkání věnovat. Jeho pohnutý osud inspiroval studenty již během projektu Zastávky umění, a proto jsme se rozhodli věnovat se osobě sochaře z Vysočiny podrobněji. Projektu se účastní dvě skupiny žáků deváté třídy v rámci společenského semináře.

15. 9. 2023 / ZŠ O. Březiny [FOTO]
První setkání s oběma skupinami žáků 9. třídy O. Březiny proběhlo ve škole. Představili jsme si projekt, jeho náplň i cíle. Abychom se v příštích setkáních lépe orientovali v čase i tématu, povídali jsme si o tom, co pro žáky znamená svoboda. Co si pod názvem představují, jak by ji popsali nebo jakou barvu by k ní přiřadili. Následně jsme si udělali jednoduchý vhled do důležitých událostí první poloviny minulého století. Žáci pracovali jak samostatně, tak ve skupinkách.

6. 10. + 13. 10. 2023 / OGV, Masarykovo náměstí [FOTO]
Druhé setkání navazovalo na historické události první poloviny minulého století. Žáci dostali dobové fotografie, které se snažili popsat a přiřadit do různých období. Poté se rozdělili do dvou skupin. Každá dostala materiály týkající se osoby Jaroslava Šlezingera. Jedna se věnovala jeho životnímu osudu, druhá sochařské tvorbě. Žáci si navzájem prezentovali získané informace a na závěr jsme se přesunuli do výtvarného ateliéru, kde si každý vytvořil vlastní placku na téma svoboda.

20. 10. 2023 / Jihlava [FOTO]
Během třetího setkání jsme navázali na historické a životní milníky sochaře Jaroslava Šlezingera. Žáci se rozdělili do dvou skupin a navzájem se pomocí mapy a přiložených instrukcí dovedli na pět míst, která souvisí s osobou umělce. Putování bylo vytvořeno jako malá pátrací hra s otázkami i odpověďmi, které se navzájem prolínaly v rámci obou skupin. Vila Šlezinger, chrám Nanebevzetí Panny Marie, socha TGM, památník u VŠPJ a městský hřbitov byly zastávky, na nichž se žáci dozvěděli další důležité informace týkající se jak Jaroslava Šlezingera, tak politické situace v zemi a hlavně v našem městě. Závěrečná ústní zpětná vazba nás utvrdila v tom, že jsme na dobré cestě.

24. 11. 2023 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Důležité informace o sochaři Jaroslavu Šlezingerovi a politické situaci 50. let minulého století již žáci mají. Dnes jsme se zaměřili na klíčová slova, která nám z přechozích setkání nejvíc přibližují nelehký život a rodinnou situaci politických vězňů. Žáci se pokusili některá z nich výtvarně ztvárnit pomocí jednoduchých náčrtků nebo symbolů. Promítli jsme si fotografie památníků bezpráví, které se nacházejí na našem území i v zahraničí. 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně