1
1

Zastávky umění

1. 11. 2022 — 30. 6. 2023

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se v letošním školním roce zapojila do projektu Jihlava mi není fu©k! s programem Zastávky umění. Ke spolupráci přizvala třídu studentů jihlavského gymnázia a žáků ZŠ Křesťanská. 

Cílem programu je vytvořit výtvarnou intervenci ve veřejném prostoru, která bude vyjadřovat jejich názory, příběhy nebo interpretace. Ve svých výtvarných výpovědích se zaměří na témata spojená s událostmi v místě, kde žijí, nebo v jeho okolí - především tedy v prostředí města Jihlavy. K výtvarnému zpracování budou využity trolejbusové a autobusové zastávky. Právě ty slouží k zastavení a dávají tak možnost vnímat ve vymezeném čase sdělení studentů.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

Program Zastávky umění je realizován v rámci projektu Jihlava mi není fu©k! díky podpoře ČSOB pomáhá regionům. Ve spolupráci s KVAS z.s., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Gymnázium Jihlava a Křesťanská základní škola v Jihlavě.
#jihlavasodvahou #sodvahou #jihlavaminenifuk
www.jihlavasodvahou.cz
www.facebook.com/jihlavasodvahou

 

4. 11. 2022 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
14. 11. 2022 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
První seznamovací setkání proběhlo v galerii na Masarykově náměstí. Koordinátorka Zuzana Demlová seznámila žáky s projektem Jihlava mi není fu©k! Následně jsme studentům představili záměr a ideu programu Zastávky umění. Dozvěděli se, jaké přístřešky jsou k dispozici, proč zrovna tyto a jakým způsobem přistupovat k jejich tématickému a výtvarnému ztvárnění. Na závěr proběhlo krátké shrnutí. Žáci měli možnost sdělit nám anonymně své obavy, ale také pozitivní reakce z projektu, který je v následujícím školním roce čeká.

16. 1. 2023 / Křesťanská základní škola Jihlava [FOTO]
Žáci ze ZŠ Křesťanská hledají témata, která chtějí obsahově i výtvarně ztvárnit na vybraných přístřešcích trolejbusových zastávek v Jihlavě. V rámci prevence kriminality se setkali s asistenty Dádou Drevňákem a Martou Čarnou. Žáci se mohli zeptat na cokoli, co je zajímá v rámci tématu předcházení kriminálního chování dospělých a zejména dětí.

27. 1. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
Studenti gymnázia udělali velký kus práce! Na dnešním setkání prezentovali ve třech skupinách tři témata, kterým se chtějí věnovat v rámci ztvárnění přístřešku zastávek. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem k tématu dospěli, a jak přistupovali k výtvarnému ztvárnění. Navzájem diskutovali a komentovali práci v rámci jednotlivých skupin. Otázky a postřehy, které se objevily, byly velice přínosné. A povedou k tomu, že se ve své práci posunou dál.

31. 1. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
Dvě z  témat, které si studenti jihlavského gymnázia sami zvolili, jsou spojená s historií Jihlavy druhé poloviny minulého století. Jedna skupina chce připomenout osudy jihlavských osobností, sochaře Jaroslava Šlezingera a zpěváka Jaroslava Pospíšila. Druhá přemýšlí nad proměnou konkrétního místa jihlavského náměstí. Shodli jsme se, že by žákům mohl pomoci obecný historický vhled do problematiky 50. let. Podařilo se nám oslovit prof. Michala Stehlíka, odborníka na toto téma, který přijal pozvání k nám do galerie. I když si třetí skupina zvolila jako své téma sport, věříme, že přednáška byla přínosná i pro ně.

6. 2. 2023 / Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Žáci sedmé třídy z Křesťanské ZŠ momentálně hledají témata v rámci výzvy Jihlava mi není fuk! Navíc v návaznosti na místo, kde se nachází přístřešek, který mají možnost výtvarně ztvárnit. Ten jejich je na náměstí a u nemocnice. Dnes proto vyšli přímo do terénu. Na náměstí oslovovali kolemjdoucí a ptali se jich, co si myslí o veřejných toaletách v Jihlavě, protože to je téma, které pálí i je. Schválně, co myslíte? Kde si v Jihlavě můžete odskočit? Oficiálně!

13. 2. 2023 / Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Na dnešním setkání jsme zpracovávali sebraná data z terénního výzkumu, který proběhnul v minulém týdnu na Masarykově náměstí. Ohledně veřejných toalet jsme se od obyvatel města dozvěděli velice zajímavé informace, postřehy a návrhy. Zaměřili jsme se i na druhé téma, které se má objevit na zastávce u nemocnice. Základní otázkou, kterou jsme si položili, bylo, CO chceme veřejnosti říct a CO nám může pomoci v našem dalším uchopení tématu.

10. 3. 2023 / Gymnázium Jihlava [FOTO]
Studentům jihlavského gymnázia se v krátké prezentaci představila výtvarnice Jantra Šímová. Oslovili jsme ji, aby žákům pomohla posunout se v jejich ve výtvarném zpracování jednotlivých návrhů. Nabídla možnost pracovat se šablonami a ty si studenti hned vyzkoušeli. Zadání bylo nakreslit a vyříznout jednoduchou šablonu a za pomocí spreje ji použít. Pracovat s inverzním viděním není úplně jednoduché, ale studentům se podařilo vytvořit i složitější šablony. Vrcholem byl od oka načrtnutý šablonový profil prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterého žáci využijí v rámci jednoho z návrhů. Skvělá práce!

20. 3. 2023 / Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Sedmákům z Křesťanské základní školy přijela na pomoc výtvarnice Ester Hotová. Žákům dala několik tipů, jak by bylo možné jejich návrhy z předchozího setkání posunout dál. Třída se rozdělila na dvě skupiny podle tématu a zastávek, na kterých budou pracovat, a každý dostal prostor načrtnout si svůj návrh, nebo jeho část, podle svých představ.

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně