Za Mánesem do Národní galerie
Za Mánesem do Národní galerie

Po delší době připravila Národní galerie retrospektivní výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších českých umělců 19. století Josefu Mánesovi.

Valdštejnskou jízdárnu zaplnila díla jeho neuvěřitelně širokého záběru čítající krajinomalbu, portréty, ilustrace, alegorii nebo žánrovou malbu, plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje více než čtyři sta sbírkových předmětů včetně fotografií, dopisů, knih, návrhů, studií ale třeba také originál kalendářní desky pražského orloje. Na osobnost Josefa Mánesa nahlíží přesně tak, jak je uvedeno v názvu výstavy Člověk – umělec – legenda.

Jako edukátorku mě samozřejmě zajímala i vzdělávací část, která se věnuje dětskému návštěvníkovi. V expozici se nachází pracovní lavice, na kterých mohou děti tvořit podle instrukcí, umístěných v jejich přední části. Děti mají možnost stát se malými umělci a tvořit přímo na místě před vybranými obrazy a náměty. Mezi vystavenými díly naleznou barevně odlišené popisky, které upozorňují na díla, která jim jsou blízká námětem. Na balkóně u kavárny mají možnost vlézt si do pomyslné, možná tajemné jeskyně vytvořené z textilu.

Před návštěvou výstavy jsem se rozhodla, že využiji nabídky doprovodných programů a účastním se speciální komentované prohlídky po otevírací době. Lákalo mě zažít si výklad v klidu a komornějším prostření a také vidět, jak takové prohlídky probíhají právě v Národní galerii. Lístky bylo možné objednat si on-line. Překvapilo mě ale, že v nabídce není varianta vstupu zdarma, kterou mohou využít odborní pracovníci. Naše galerie je navíc členem ICOM (International council of museums), které nám díky členství v této organizaci umožňuje vstup do všech (tedy skoro všech) světových galerií zdarma. Například v pařížském Louvre můžete díky němu využít kromě vstupu zdarma i VIP vchod. Při cenách vstupného, které není u nás i v zahraničí zanedbatelné, je to pro muzejní a galerijní zaměstnance velký benefit. Nicméně Národní galerie tuto možnost v rámci komentované prohlídky nenabízela. Požádala jsem je tedy, zda by bylo možné účastnit se akce zdarma v rámci profesního zájmu o téma. Moje žádost byla přeposlaná na kompetentní místa organizace a následně zamítnuta. Bylo mi nabídnuto snížené vstupné. Místo plné ceny 320 Kč vstup za 270 Kč. Když jsem si on-line lístek objednala, byl mi připočítán ještě poplatek zřizovatele služby 15 Kč. Možná namítnete, že jde o drobné částky a budete mít pravdu. Mě ale celá situace přesto irituje a zůstává pocit neférového jednání. Místo toho, abychom si v rámci profese a zájmu o téma vycházeli vstříc a navzájem se podporovali, klademe si překážky. Smutné je, že tento postoj vnímám pouze od Národní galerie. V ostatních institucích ctíme profesní podporu a navzájem si snažíme vyhovět.

Musím přiznat, že mě anabáze se „zvýhodněným“ vstupným velice zklamala a zvažovala jsem, zda se vůbec na výstavu vydat. Nakonec jsem své rozčarování překonala a komentovanou prohlídku absolvovala. Velice příjemný a erudovaný výklad kurátorky Markéty Dlábkové zastínil mé původní rozpoložení. Celou výstavu s námi prošla, vyzdvihla zajímavá díla či události, ochotně odpovídala na dotazy a výklad, který trval přes 2 hodiny, utekl jako voda. Tímto bych chtěla paní kurátorce poděkovat za výklad i velice zajímavou a nesmírně obsáhlou výstavu.

Pavlína Pitrová, červen 2023

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie