Registration ⟶ Snídaně Klubu korealistických aktivit ⟶ 4. 6. — 14. 10. 2023, 10h