Výstavy

archiv

Příběhy z Plačkova lesa

13. 5. — 11. 7. 2021

prostorový zvuk, virtuální procházka s brýlemi po lokacích lesa a zvuková online mapa

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Výstava je zvukovou a obrazovou sondou do významné, i když rozměry nevelké přírodní rezervace na Jižní Moravě. Nicméně i tak jde o zajímavý příklad místa, napovídajícího o situaci, ve které je krajina u nás, v globálním měřítku. Plačkův les a říčka Šatava, tvoří poslední zbytek starých lužních lesů na soutoku dvou řek. Tento biotop v důsledku stavebních prací na budování kontroverzního vodního díla Nové Mlýny téměř zmizel. Oblast je dnes součástí chráněné rezervace Vranovický a Plačkův les s rozlohou 293 hektarů. Samotný Plačkův les je asi 2 kilometry na sever od soutoku Svratky s Jihlavou a 3,5 kilometru od prostřední Novomlýnské nádrže. Jsou zde dubové jaseniny a vrbové olšiny, které přežily následky poklesu hladiny spodních vod. Jde o příklad jedinečného ekosystému v prostoru původního neregulovaného koryta řeky se systémem slepých ramen, tůní a mokřadů.

 

⟶ více