Výstavy

archiv

Daniel Balabán | Na počátku bylo slovo

28. 4. — 1. 8. 2021

Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátor: Radek Wohlmuth

Výstavní projekt jednoho z nejzajímavějších malířů své generace Daniela Balabána (1957) je postaven na několika paralelních liniích, které se splétají v celek společné výpovědi. Páteří výstavy - jak naznačuje název - jsou jeho nejnovější "psané obrazy", jimž se věnuje už od 90. let.

⟶ více