aktuální výstava

Ze sbírek... stálá expozice OGV

Masarykovo nám. 24
kurátorka Jana Bojanovská

Po dobu trvání výstavy Jiří Nováček: Verloren je zpřístupněna pouze část stálé expozice. Děkujeme za pochopení.

Nová instalace stálé expozice Oblastní galerie Vysočiny pod názvem Ze sbírek... je nyní k vidění v prostorách galerie na Masarykově náměstí 24, ve druhém a třetím patře. Výstava představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů, z nichž ty nejlepší se snaží od počátku zpřístupňovat široké veřejnosti. Současná výstava opět po čase prezentuje, na poměrně malém prostoru dvou sálů, díla klasiků českého umění 19. a 20. století.

⟶ více