1
1

Výběrové řízení

12. 5. — 10. 6. 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

výstavář/ka – asistent/ka kurátora – dokumentátor/ka

Kvalifikační předpoklady na funkci výstavář/ka – asistent/ka kurátora – dokumentátor/ka:

 • manuální zručnost, předpoklady technického myšlení
 • spolehlivost
 • schopnost dobré organizace vlastní práce
 • občanská a morální bezúhonnost

Hlavní náplň práce:

 • materiálně-technická realizace instalací a deinstalací výstav
 • správa a evidence instalačního fundusu a audiovizuální techniky
 • odborné zabezpečení předmětů při převozu a instalacích
 • provádění dokumentačních záznamů uměleckých děl a akcí

Nabízíme:

 • 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
  ve veřejných službách a správě
 • plný pracovní úvazek
 • nástup možný ihned nebo dle domluvy, nejpozději dnem 1. 10. 2022
 • možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
 • zázemí profesionální instituce

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • datum a podpis zájemce

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • strukturovaný profesní životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici výstavář/ka – asistent/ka kurátora – dokumentátor/ka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 10. 6. 2022 do 13.00 hodin

na adresu: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava.


Kontaktní osoba pro případné další informace: Bc. Jana Jarošová, asistentka ředitele OGV v Jihlavě (tel: 567 301 681, e-mail: jarosova@ogv.cz).
 

aktuálně