Vážení a milí, přejeme Vám poklidný Štědrý večer...
Vážení a milí, přejeme Vám poklidný Štědrý večer...
Petr Dillinger, B. Němcová – Babička, papír, lept, 128 x 78 mm

Vážení a milí, přejeme Vám poklidný Štědrý večer, krásné, spokojené a pohádkové vánoční svátky… a opět přinášíme zimní pozdravení z našich sbírek.

● Petr Dillinger, B. Němcová – Babička, papír, lept, 128 x 78 mm

Českého malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga Petra Dillingera (17. září 1899 Český Dub – 24. dubna 1954 Praha) přivedl zájem o kreslení nejprve ke studiu na pražské Uměleckoprůmyslové škole u prof. Františka Kysely. V letech 1919-1923 pokračoval v dalším studiu na Akademii výtvarného umění. Nejdříve půl roku navštěvoval malířskou školu prof. Maxmiliána Pirnera a pak pokračoval v grafické škole prof. Maxe ŠvabinskéhoRoku 1924 byl přijat do Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Účastnil se výstav členských i zahraničních. V roce 1928 získal učitelské místo v Brně na Škole uměleckých řemesel, kde vedl grafický ateliér a stal se rovněž jednou z předních osobností Skupiny výtvarných umělců v Brně. Od roku 1930 byl stálým spolupracovníkem brněnských Lidových novin a současně spolupracoval i s dalšími redakcemi celostátních periodik. Vedle grafiky se začal zabývat i malbou. Pobyt v Brně byl jeho nejplodnější a nejšťastnější životní etapou. V roce 1945 odešel učit do Prahy na Státní grafickou školu a po její reorganizaci v roce 1950 přešel na Vyšší školu uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP), kde vedl oddělení knižní a užitkové grafiky.  

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz

Fotogalerie