Street art třídy 9. A Křesťanské základní školy Jihlava
Street art třídy 9. A Křesťanské základní školy Jihlava

My, žáci 9. A, jsme se od podzimu věnovali ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a pod vedením její edukátorky Pavlíny Pitrové projektu NÁŠ STREET ART.

Naše malba byla slavnostně odhalena 14. června na zdi garáže v ulici Na Stoupách 24. Úvodem naší vernisáže proběhlo hudební představení našich spolužaček sester Fexových. Vytvoření díla je finálním výstupem z celoročního projektu, který byl finančně podpořen statutárním městem Jihlava. Připravili jsme jedenáct návrhů na téma Nikdy nevstoupíš do stejné řeky, ale pouze jeden zvítězil, a to návrh Emmy Šímové a Kristýny Fučíkové. Od května jsme začali s technickou přípravou zdi a za pomoci zkušeného sprejera TIMA i s vlastní realizací.

Poděkování z naší strany dále patří: paní primátorce Karolíně Koubové, panu řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Danielu Novákovi, paní ředitelce naší školy Šárce Glösslové, paní Daně Závodské z památkové péče, panu Petru Jakvidovi a Míše Mytiskové, majitelům objektu, a především – naší paní učitelce Šárce Skasko a paní Pavlíně Pitrové, které nás do projektu zapojily a vedly nás od začátku až do konce. 

Vernisáž byla velice vydařená a probíhala v úžasném duchu. Měli jsme zde vystaveny fotografie z průběhu projektu a deník, který si mohl každý prohlédnout. Nechybělo ani občerstvení. Bylo to pro nás něco nového, velkého a neopakovatelného. Potěšila nás i pozitivní reakce umělce TIMA, který nám dílo i celou akci na dálku pochválil.

Na zeď se můžete jít kdykoliv podívat a sami ji ohodnotit. Doufáme, že tam bude i nadále, neboť při minulé bouřce jsme měli namále.

9. A Křesťanské základní školy Jihlava, červenec 2022

 

Více o celém projektu Náš street art ogv.cz/nas-street-art

 

Fotogalerie