Spolky a Havlíček s Erbenem
Spolky a Havlíček s Erbenem

Spolek základ života, prohlídka Bytu K. H. Borovského a „To není hřbitov, toť můj sad“ Kytice K. J. Erbena byly výstavy, které jsme navštívili v rámci setkání edukátorů Vysočiny.

V úterý 7. listopadu nás pozvala kolegyně Vendula Marková do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Seznámila nás s edukačními programy, které v současné době nabízí brodské muzeum školám a veřejnosti. Navzájem jsme otevřeli otázky, které běžně řešíme v rámci našich organizací. Nejsilnějším tématem byla návštěvnost škol na klasických krátkodobých výstavách. Shodli jsme se, že pedagogové více upřednostňují dlouhodobé edukační programy před krátkodobými. Největší zájem je momentálně ve všech institucích o adventní a vánoční programy. Každá z edukátorek k jejich organizaci přistupuje trochu jiným způsobem. Zhodnotili jsme tedy různé přístupy, jejich klady a zápory. Následně jsme si navzájem představili programy, které se odehrávají v našich domovských organizacích.

Poprvé se k nám připojily edukátorky z Muzea nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Jsme rádi, že se naše řady rozšířily i o kolegyně ze soukromých institucí. I když máme odlišné zřizovatele, zjistili jsme, že řešíme podobné problémy a výzvy.

Po dvou hodinách rokování jsme se přesunuli na prohlídku výstavy Spolek základ života, kde vznikla i společná (veselá) fotografie. Zaujalo nás totiž, jak se tváří muži na zvětšeném spolkovém snímku. Poté jsme si prohlédli expozici Byt K. H. Borovského a přesunuli se do budovy galerie. Zde jsme si prohlédli velice vydařenou výstavu s názvem „To není hřbitov, toť můj sad“ Kytice K. J. Erbena, která představuje pětadvacet ilustrátorů, kteří se věnovali příběhům Erbenových balad. Z galerie jsme se vydali na společný oběd. Po něm ještě následovala prohlídka unikátní Štáflovy chalupy, která pochází z druhé poloviny 16. století. Po její prohlídce jsme se rozloučili.

Setkání v Havlíčkově Brodě bylo velice milé, děkujeme Vendulo! Sdílení je v naší profesi velice důležité a přínosné! Proto se těšíme na další setkání v následujícím roce. Jestli to klapne, vydáme se také do Muzea Vysočiny, ale tentokrát v Jihlavě.

Pavlína Pitrová, listopad 2023

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie