1
1

Snídaně Klubu korealistických aktivit

4. 6. — 14. 10. 2023, 10h

SNÍDANĚ KLUBU KOREALISTICKÝCH AKTIVIT

➜ jednou měsíčně v sobotu, vždy od 10:00 v OGV, Komenského 10

➜ „Klub korealistických aktivit („cca“), který tedy není ani Klubem, vznikl, aby se pokusil u kohokoli vyvolat alespoň přinejmenším jednu zkušenost s uměním a to alespoň ve formě pouhého „lusknutí prsty“ jako rychlého nenáročného vytržení z veškerých sociálních ideologií (...), „cca“ funguje kdekoli a pro kohokoli...“


➜ Korealistou tedy můžeš být i Ty! Někteří korealisté se navštěvují, všelijak kooperují nebo koncertují coby uskupení Zámotek. Některá setkání označují jako Snídaně, při nichž se spojuje slovo, obraz, hudba, akce, snídaně bývá vernisáží i koncertem. Vlastně snídaní ani být nemusí, zvlášť když se na ni sjíždějí lidé i z desítky kilometrů vzdálených sídlišť během celého dne.

Harmonogram snídaní:

● 4. 6.
● 17. 6.
● 15. 7.
● 19. 8.
● 16. 9.
● 14. 10.

Akce probíhá za podpory Státního fondu kultury ČR.

více k výstavě
aktuálně