Setkání edukátorek (a jednoho edukátora) z Vysočiny
Setkání edukátorek (a jednoho edukátora) z Vysočiny

Tak jako se pravidelně scházejí muzejní a galerijní edukátoři z celé republiky, potkávají se společně i ti z Vysočiny.

Pravidelně dvakrát do roka proběhne setkání v jedné z krajských muzejních či galerijních organizací. Na jaře tohoto roku jsme například navštívili Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Začátkem listopadu jsme přijali pozvání kolegyně Terezy Hrbkové z muzea v Moravských Budějovicích, pobočce muzea v Třebíči.

Nově zrekonstruované muzeum sídlí v prostorách městského zámku. Jeho expozice jsou rozdělené do dvou částí - Řemesla a živnosti Jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku. Tereza nás provedla oběma částmi a ukázala nám, jaké edukační programy navazují na jednotlivé výstavní sály. Expozice Řemesla a živnosti Jihozápadní Moravy je oživena dětskou linkou, což znamená, že v každém sále je připravená praktická aktivita, která se vztahuje k jednotlivým řemeslům. Děti si tak mohou vyzkoušet, jak asi pekaři pletou housky, hodináři nastavují čas nebo si u kloboučníků vyzkouší různé pokrývky hlavy, ve kterých se mohou sami vyfotit a snímek si poslat rovnou do svého e-mailu. Navíc je možné navštívit výstavní prostor, který pracovníci muzea plánují každým rokem obměňovat. My jsme si zde prohlédli výstavu s názvem Křížem krážem depozitářem. V budově muzea se nachází také knihovna, která je přístupná veřejnosti.

Součástí zámecké prohlídky expozice Řemesla a živnosti Jihozápadní Moravy jsou i takzvané Masné krámy. Ty tvoří samostatný objekt, který se nachází v těsné blízkosti zámku. Tato neobyčejně zachovalá stavba pochází z roku 1839 a naleznete zde řemeslné dílny řezníka, pekaře, pilníkáře, zámečníka, hodináře, krejčího, kloboučníka, ševce a dalších. Všechny jsou dobově zařízeny a díky tomu se dá podrobně vysledovat a popsat práce jednotlivých řemeslníků. I zde kolegyně Tereza připravuje edukační programy pro školy a školky.

Na závěr našeho setkání jsme si navzájem sdíleli informace o pořádání příměstských táborů. V Třebíči i u nás v jihlavské galerii s nimi máme bohaté zkušenosti, proto jsme mohli předávat rady a postřehy naší kolegyni z Havlíčkova Brodu, která se na ně teprve chystá. Zároveň jsme si ujasnili, jakým směrem chceme naše setkávání posouvat dál. Důležité je pro nás všechny především sdílení a vzájemné propojení. V tom jsme za jedno!

 

Pavlína Pitrová, listopad 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie