1
1

Sestry Válovy

22. 11. 2021 — 25. 2. 2022

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a školní družiny, SŠ
TRVÁNÍ: 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Komenského 10, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Jitka a Květa Válovy jsou výraznou, originální a svéráznou sourozeneckou dvojicí českého poválečného umění. Vztahová i tvůrčí blízkost je spjata s jejich tvorbu. S žáky se pokusíme přiblížit si nelehké období, ve kterém obě sestry tvořily, a ve výtvarném ateliéru se necháme ovlivnit jejich díly.

Cena programu je 20 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti, návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně