Prohlášení o přístupnosti

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz. poznámka č. 1).

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky http://www.ogv.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz. poznámka č. 1).

Nepřístupný obsah
Na webové stránce není žádný nepřístupný obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 10. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Za zpřístupnění je zodpovědná a zpracuje žádosti zaslané prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava, e-mail: ogv@ogv.cz .

Postupy pro prosazování práva
V případě problémů se zpřístupněním kontaktujte vedení galerie e-mail: ogv@ogv.cz, tel. +420 567 301 680

Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií: zprostředkuje: vedení galerie e-mail: ogv@ogv.cz, tel. +420 567 301 680.

_____________________________________________________________________________

Poznámka č. 1: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru(Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). Text směrnice najdete na webu Ministerstva vnitra ČR zde.