Příměstský tábor Plátna umělců
Příměstský tábor Plátna umělců

Poslední, třetí turnus příměstského tábora, který se již pravidelně koná v první polovině srpna, měl téma Plátna umělců.

Potkaly se na něm děti, které s námi začínaly už v roce 2017, kdy jsem tábor pořádala poprvé společně s lektorkou Zuzanou Stoklasovou. Je milé vidět rok co rok děti, které rostou společně s námi. Zároveň je to i velká výzva! Neopakovat se, vymýšlet nová témata a zaujmout děti tak, aby měly chuť účastnit se dalšího ročníku.

Letos jsme táborové téma Plátna umělců pojaly hezky od základů. Nejprve jsme se věnovali dětství umělců, jejichž díla jsou vystavena ve stélé expozici naší galerie. Největší inspirací nám byl rodák z Vysočiny, Oldřich Blažíček. Děti si podle jeho návodu vytvořily vlastní štětec z husího peří a vlasů. Impresionistický styl, který se později stal jeho důležitým vyjadřovacím projevem, inspiroval děti při tvoření přírody pomocí papírových čtverečků. I malování akrylovými barvami na vlastní plátna v rámech pojaly mnohé děti impresionisticky. Na plátna obyčejná, děti sprejovaly pomocí ředěné tuše a papírových šablon mapy, nebo jakési pohledy na svět z výšky. Černé zahradní textilie zdobily ve dvojicích pomocí kuliček namočených v barvě. A zbytky vzorovaných záclon použily jako makety pro sprejování pozvánek na vlastní vernisáž.

I tradiční výlet vlakem jsme si užili. Pohybové hry, tvoření pomocí přírodnin a koupání v areálu přírodního koupaliště v Bransouzích se vydařilo i díky ideálnímu počasí. Čerstvá pizza k obědu, kterou nám přivezli kolegové z galerie (kterým tímto moc děkuji), je pro děti za odměnu stejně jako tradiční nanuk.

Vernisáž, která celý tábor zakončila, se nesla v duchu malířova tvoření. Nápady, jež se umělcům honí v hlavě, je třeba uspořádat tak, aby výsledné dílo sedělo jak kompozičně, tak i barevně. Důležité je i poselství, nebo myšlenka, kterou chce předat ostatním. U nás to byla spolupráce. A ta se myslím dětem - umělcům letos podařila dokonale! Nejen při závěrečné vernisáži!

 

Pavlína Pitrová, srpen 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie