Příměstský tábor Paměť města
Příměstský tábor Paměť města

Třetí červencový týden se v naší galerii uskutečnil příměstský tábor s názvem Paměť města. Cílem tábora bylo dětem ukázat zajímavosti Jihlavy, seznámit je s její historií a důležitými místy.

S dětmi jsme si povídali o vzniku města spojeném s dolováním stříbra, dozvěděly se, kudy procházela Haberská stezka a vydali jsme se k prvnímu jihlavskému kostelu – kostelíku svatého Jana Křtitele na místě původního jihlavského osídlení. První den našeho tábora jsme také navštívili jihlavské muzeum, kde jsme si poslechli poutavý výklad o architektuře renesančních domů. Návštěvu muzea jsme spojili s prohlídkou expozic, kde děti nadchla přírodovědná část oživená různými zvuky zvířat. Prozkoumali jsme také jihlavské opevnění a místa, která jsou spojené se strašidelnými pověstmi.

Děti se s chutí zapojily do poznávací hry Cesta k pokladu, na jejímž začátku každý dostal pracovní list. Ten je vedl k vybraným stavbám kolem náměstí, kde plnily různé úkoly. Blíže jsme tak prozkoumali na první pohled známá místa, kolem kterých denně chodíme, ale které v sobě skrývají mnoho tajemství. Došli jsme až do galerie v Komenského ulici, kde na děti jako odměna za jejich snahu čekal poklad, který si ale musely najít.

Součástí tábora byla prohlídka výstav, jednodenní výlet a hraní her. Pod rukama dětí vznikla spousta krásných výrobků, které jsme vystavili na páteční táborové vernisáži, kterou si děti užily společně se svými rodiči. Dvě dívky dokonce zpestřily vernisáž hrou na housle a harmoniku, za kterou byly odměněny nadšeným potleskem.

Na fotografie z příměstského tábora se můžete podívat na stránkách galerie:

https://ogv.cz/primestsky-tabor-pamet-mesta

 

Veronika Dolanská, srpen 2022

edukační pracovník, knihovník
Bc. Veronika Dolanská

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

Fotogalerie