Přejeme Vám spoustu uměleckých zážitků v roce 2023!
Přejeme Vám spoustu uměleckých zážitků v roce 2023!

Výstavní plán jihlavské galerie na rok 2023 je již tradičně nabitý, pevně věříme, že si v něm každý najde to své.

Hned v úvodu roku dostanou prostor naše galerijní sbírky. Výstava Hvězdolet, připravená galerijní edukátorkou Pavlínou Pitrovou, je mezigeneračním, tvořivým projektem zaměřeným nejenom na rodiny s dětmi. Díla Olbrama Zoubka, Bohuslava Reynka, Míly Doleželové nebo třeba Otty Stritzka budou návštěvníkovi inspirací k tvoření, zamyšlení, ale i oddechu.

Léto bude v galerii patřit krajinářům. Výstavu Čeští umělci na Korsice a v jižní Francii 1926–1930 připravujeme ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu a jejím ředitelem Marcelem Fišerem.

Na podzim představíme v prostoru galerijní budovy na Masarykově náměstí grafické dílo Maxe Švabinského. Výstavu ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a OGV připravují kurátorky Pavlína Pyšná a Jana Bojanovská.

V galerijní budově v Komenského ulici bude na jaře prezentována aktuální tvorba malířky Lenky Černoty, kterou pro galerii kurátorsky připravuje dlouholetý spolupracovník Radek Wohlmuth.

V letním termínu budou v hlavních výstavních prostorách galerie probíhat dva projekty: Z galerie ven! / Umění v Českém veřejném prostoru po roce 1989 kurátorů Petra Kratochvíla, Dana Merty a Petry Vlachynské, který bude navazovat na v Jihlavě právě probíhající Landscape festival, a Make friends not art kurátora Petra Kováře, který se bude věnovat komunitním aktivitám umělců na Vysočině.

Na podzim pak představíme tvorbu současných malířů Jaroslava Grodla a Matěje Lipavského.

V galerii Alternativa se představí pět výstavních projektů, vybraných z tradiční otevřené výzvy:
Karolína Kolbová – absolventka SUPŠ Jihlava-Helenín, která v současnosti navštěvuje ateliér Malby II na Fakultě umění Ostravské univerzity;
dvojice Daniel Vlček a Tom Kotík s instalací Big science;
autorský projekt
Reinholda Zissera s názvem Notgalerie;
Alessandra Svatek pod kurátorským vedením Radka Wohlmutha;

Všechno je nudné, ale nikdo se tu nenudí – výstava tří umělkyň nastupující generace (Pamela Kuťáková, Minami Nishinaga, Veronika Olejárová) kurátorky Anežky Kořínkové

Pět projektů, které i pro letošní rok dramaturgicky připravil Miloš Vojtěchovský, se v průběhu roku bude prezentovat ve zvukové galerii IGLOO:

Pablo Diserens: Zvučící mokřiny/Sounding Wetlands
Projekt je součástí intertidal zone - série průzkumu životních forem v mokřinách a mělkých vodách, jemuž se autor věnuje již několik let a který provedl například v Austrálii, Chorvatsku, nebo v tomto případě v Horní Lužici.

Petr Válek: Humoresky
Místně specifická kinetická asambláž, ozvláštněná světelnými efekty, která rozrezonuje sklepní prostor galerie.

Rodrigo Paglieri: Krajina-radiomapa Jihlavy
Umělecký projekt geozvukového mapování určitého území (v tomto případě Jihlavy), které umělec zkoumá během chodeckých výprav.

Jan Krtička: Jihlavské transformátory
Nahrávky elektromagnetického pole v blízkosti trafostanic a okolních zvukových krajin jsou přehrávány ze starých reproduktorů a rozmístěny v prostoru tak, že posluchač se mezi nimi může pohybovat.

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

 

leden 2023