1
1

Pavel Toman a Josef Macek pro školy

12. 9. — 16. 10. 2022

Edukační program ke krátkodobé výstavě v budově galerie na Masarykově náměstí 24.

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a školní družiny, SŠ
TRVÁNÍ: 90 minut (dobu trvání programu je možné upravit dle potřeby)
MÍSTO KONÁNÍ: budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Pavel Toman a Josef Macek, členové Spolku výtvarných umělců Vysočiny, zavedou děti do zajímavého světa tvarů a barev, kterými se dají vyjádřit nejen emoce, ale také rozmanitost a síla přírody. Součástí programu je výtvarná dílna, ve které si děti vytvoří prostorové dílo pomocí různých materiálů.

Cena programu je 20 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti, návaznost programu v rámci RVP, Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Dolanská / dolanska@ogv.cz / 567 215 479, 605 969 592

registrace ⟶
edukační pracovník, knihovník
Bc. Veronika Dolanská

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

aktuálně