Partnerství

1
3

PŘÁTELÉ UMĚNÍ OGV

Různé podoby společenství přátel umění mají po celém světě dlouholetou tradici. Jejich aktivity mohly být v lecčems odlišné, společným cílem však vždy byla podpora kulturních hodnot. V Jihlavě se pořádání výstav historického i soudobého umění a namátkové přednáškové činnosti věnovaly různé místní spolky již od konce 19. století. V moderní podobě bylo v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě toto seskupení založeno v roce 2006.

Slevové karty PŘÁTELÉ UMĚNÍ

Přidejte se k příznivcům Oblastní galerie Vysočiny a navštěvujte její akce tak často, jak budete chtít!

Výhody pro držitele karet

Vyberte si z následující nabídky typ karty, který vám nejvíc vyhovuje. Všem držitelům karet, kteří budou mít zájem, je navíc otevřena diskuzní platforma, kde je možné diskutovat různé otázky týkající se umění a galerie a spolupodílet se tak na podobě a činnosti OGV. Kontaktní osobou pro Vaše návrhy a připomínky je Jana Jarošová (jarosova@ogv.cz).

VÍCE INFORMACÍ

PŘÁTELÉ OGV

MOTTO
není vám lhostejné
jaký je svět
ve kterém žijeme ? 
pojďte
s námi hledat cestu
jak něco zlepšit 
jak proniknout skrz slupky
roztrhat masky
jak přivést
umění do života 
ogv klub je volné sdružení těch,
kteří chtějí o galerii vědět více
nahlédnout dovnitř
chtějí diskutovat, sdílet, tvořit, pomáhat
nebo mají dobré nápady
 
těšíme se na vás!

 

Partneři galerie