Partnerství

1
3

PŘÁTELÉ UMĚNÍ OGV

Z důvodu připravované rekonstrukce galerijních budov, která zcela uzavře expozice pro veřejnost, nebudou karty Přátelé umění na rok 2024 vydávány. Děkujeme za pochopení.

Různé podoby společenství přátel umění mají po celém světě dlouholetou tradici. Jejich aktivity mohly být v lecčems odlišné, společným cílem však vždy byla podpora kulturních hodnot. V Jihlavě se pořádání výstav historického i soudobého umění a namátkové přednáškové činnosti věnovaly různé místní spolky již od konce 19. století. V moderní podobě bylo v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě toto seskupení založeno v roce 2006.

Slevové karty PŘÁTELÉ UMĚNÍ

Přidejte se k příznivcům Oblastní galerie Vysočiny a navštěvujte její akce tak často, jak budete chtít!

Výhody pro držitele karet

Vyberte si z následující nabídky typ karty, který vám nejvíc vyhovuje. Všem držitelům karet, kteří budou mít zájem, je navíc otevřena diskuzní platforma, kde je možné diskutovat různé otázky týkající se umění a galerie a spolupodílet se tak na podobě a činnosti OGV. Kontaktní osobou pro Vaše návrhy a připomínky je Jana Jarošová (jarosova@ogv.cz).

VÍCE INFORMACÍ

PŘÁTELÉ OGV

MOTTO
není vám lhostejné
jaký je svět
ve kterém žijeme ? 
pojďte
s námi hledat cestu
jak něco zlepšit 
jak proniknout skrz slupky
roztrhat masky
jak přivést
umění do života 
ogv klub je volné sdružení těch,
kteří chtějí o galerii vědět více
nahlédnout dovnitř
chtějí diskutovat, sdílet, tvořit, pomáhat
nebo mají dobré nápady
 
těšíme se na vás!

 

Partneři galerie