Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

Pablo Diserens

Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

8. 3. — 26. 5. 2024

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
kurátor Miloš Vojtěchovský

Pablo (Rana) Diserens (1994) je francouzská zvuková, hudební a výtvarná umělkyně*. Zabývá se zejména technikami tzv. hlubokého poslouchání a podmínkami mezidruhové koexistence. Pomocí speciálních zvukových a vizuálních technik záznamu a ekologicky zaměřené mezioborové praxe studuje morfologii krajinných biomů, včetně jejich zvukových vlastností. Ve své práci organicky propojuje zvuk, hudbu, obraz i práci s textem, a v myšlenkových souvislostech akustické ekologie, fotografických a elektroakustických prostředků zaznamenává konkrétní krajinné biologické a geologické jevy.

Ve své instalaci Ebbing Ice Lines of the Low Arctic zkoumá zvukové krajiny polárních zón tání ledovců včetně hlasových projevů organismů, které v tomto prostředí žijí. Zvuková koláž je sestavená z nahrávek pořízených na tajících ledovcích na Islandu a ve Finsku. Přibližuje jemné zvukové předivo zurčení, bublání, pískání a ptačí vokalizace, které jsou příznačné pro biotop ohrožený oteplujícím se globálním klimatem polárních oblastí. Název instalace je odvozen od označení hranice, za kterou nemohou růst stromy. Podobně je tomu s nezadržitelně se pohybující linií, za kterou voda už nezmrzne.

Linie vinoucí se napříč zeměpisnými šířkami tvoří křehké ekotony, brány do polárních krystalických vod, hradby překypující zvuky. Ledovec obklopený křikem rybáků a klapáním bělokurů vydává zvláštní hrdelní zvuky: kvílí, jak se o sebe třou jeho hrany a odrážejí animální povahu jeho neuspořádaného těla, vrčí, jak ze svých hlubin vypouští provazce vzduchu stovky let uvězněné pod ledovou kůží. S šumícími bublinami prodírajícími se k povrchu ledu se dávný vzorek zemské atmosféray vrací zpět do vanutí větrů.

Ledovec tvoří obrovský depozitář paměti planety Země, tekutý archiv, který se rozprostírá po eóny na zemských pólech. Tento planetární rezervoár nevytváří stabilní architekturu, je v neustálém pohybu a vyvěrá ze země v akustických množstvích. Zmrzlé závěje, azurové hluboké trhliny, ledovcové morény, kapající hřebeny a mezerovité mouliny, vše vibruje vlastním kypícím jazykem. Jsou to hlasové projevy svého druhu a rozmanitost jeho gest se jen těžko dá zachytit pomocí obrazů. Pokud jazyku tajícímu ledovci nasloucháme, zjistíme, že se chvěje. Tato diskrétní zvuková vibrace, svědčí o všem.

Pablo je spoluzakladatelkou/kurátorkou* vydavatelské platformy Offorms of Minutiae, zaměřené na různorodost v elektroakustické hudbě, fonografii, akustické ekologii a vizuálním umění. Spolupracovala s institucemi jako například TBA21 – Academie, Audio Visuals Atmosphere, Presque Tout, její práce byly recenzovány v časopisech The Wire, Sound of the Years Awards (2022), A Closer Listen, Bandcamp Best of Field Recordings a – spolu s Matthewem Herbertem v programu PM BBC Radio 4. Vystupovala nebo vystavovala v Museo Reina Sofia v Madridu, TBA21 – Academy’s Ocean-Archive nebo v berlínských MONOM; Morfin Raum; Haus am Kleitspark; Hošek Contemporary a arkaoda. Žije v Berlíně.

www.pablodiserens.studio

Výstava začíná za 10 dní

VSTUPNÉ

vstup zdarma