O_kraj 15: Umělci–kurátoři
O_kraj 15: Umělci–kurátoři

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vydává již patnácté číslo svých novin. Nabídne první část výzkumu umělců–kurátorů formou medailonků a teoretického úvodu

Do problematiky umělců–kurátorů se pustí zeširoka: dotkne se Statusu umělce, historických paralel v článku věnovaném Jiřímu Valochovi i osobní reflexi umělce–kurátora v článku Petra Kováře nebo vymezení fenoménu kurátorství v článku Lenky Sýkorové. Obrazová příloha nabídne ohlédnutí za výstavou Lenky Černoty a tematicky laděné rubriky doplní rubrikami stálými, jako jsou recenze, či tip na výlet.

Aktuální číslo O_kraje s názvem Umělci–kurátoři zkoumá hranice umělecké činnosti a otevírá téma umělců–kurátorů, jichž jsme se dotkli už v čísle minulém v rámci článku O nomádských letech a uměleckých komunitách. V tomto čísle jdeme hlouběji a začínáme u statusu umělce článkem Johany Lomové. Petr Kovář ve svém článku Čekání na monografii aneb Kolik kurátorů znáš, tolikrát jsi umělcem shrnuje osobní zkušenost z pohybu po obou polích a vyzdvihuje potřebu lidskosti. Lenka Sýkorová se ve svém článku Fenomén kurátorství dotýká fenoménu uměleckých artspaců, které posouvají uměleckou scénu v Čechách kupředu a Jana Písaříková popisuje Střet zájmů jako tvůrčí krédo na příkladu Jiřího Valocha, umělce a „protokurátora“.  Pohled zpět na kurátorskou pozici z šedesátých let nabídne také první část Rozhovoru s PhDr. Otakarem Máčelem, kurátorem OGV mezi lety 1964–1968, který je v uměleckých kruzích znám jako „ten, který vytvořil most mezi Jihlavou a Brnem“. Zkoumání tématu umělců–kurátorů z ryze teoretického hlediska se věnuje první část výzkumu věnovaná aktuální situaci umělců–kurátorů, vznikající ve spoluautorství společně s Romanou VeselouPatnácté číslo nabízí úvod k výzkumu fenoménu umělců–kurátorů a formou medailonků představuje první část umělců–kurátorů, pracujících v příspěvkových organizacích či univerzitních galeriích. Výzkum bude v několika příštích číslech uveřejňován na pokračování a svou typografickou úpravou vybízí k uchování a sbírání jednotlivých pokračování.

Teoretickou část pak doplňují rozhovory s umělci, kteří různými způsoby narušují zažité rozložení rolí umělec–kurátor: Rozhovor Toma Kotika s Danielem Vlčkem, v němž otázky jsou pokládány téměř identickým způsobem, jako se ptáme, pokud připravujeme výstavu z kurátorského hlediska. Dalším, kraťoučkým dialogem je rozhovor mezi Karolínou Kolbovou, která ke své výstavě v Alternativě pozvala hned dva kurátory–umělce – Annu Treterovou a Libora Novotného. Poslední z dialogických uchopení rolí umělec–kurátor je pak dvojice textů k výstavě Lenky Černoty: Vlčení. Radek Wohlmuth uchopuje práci Lenky Černoty z kurátorského hlediska. Lenka Černota patří k umělcům, kteří vynikají darem shrnout a mluvit o svých pracích. Černota tedy pak v duchu těchto dialogických propojení kurátorský text Wohlmuthův doplňuje osobním svědectvím, jaké to je vidět jako vlk. Za zmínku stojí i obrazová příloha čísla, jež tvoří jakési ohlédnutí za nedávnou výstavou Lenky Černoty.

Číslo nezapomíná ani na tradiční rubriky, jako je Tip na výlet, v němž se tentokrát podíváme do Slavonické huti, Ženy Vysočiny, stranu pro děti nebo dvoustranu poezie, na níž najdeme výběr Aleše Kauera ze sbírky Borderline. A když už jsme u poezie, nesmíme zapomenout ani na haiku Dr. Krejzybera, umístěné pod čárou…

 

O_kraj 15, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 15. číslo, duben – srpen 2023

Redakční rada: Aleš Kauer, Lucie Nováčková, Daniel Novák, Lenka Zadražilová

Grafická úprava: Klára Zahrádková, Ondřej Trnka (Onkubator)

 

Noviny O_kraj vycházejí za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
K zakoupení přímo v galerii nebo na galerijním e-shopu.

Kontakt pro přispěvatele: Lucie Nováčková / novackova@ogv.cz

kurátorka sbírky grafiky a plastiky
MgA. Lucie Nováčková

tel. č.: 567 217 133; 737 780 274
novackova@ogv.cz