O Jihlavě s Gustavem Krumem
O Jihlavě s Gustavem Krumem

Jeden z nových edukačních programů s názvem O Jihlavě s Gustavem Krumem oživil letošní galerijní nabídku pro školy, školky a školní družiny.

Nápad vytvořit program, který se bude věnovat historii našeho města, vznikl na popud jedné paní učitelky. V loňském roce jsme totiž pro její třídu připravili Program na míru, který se věnoval památkám Jihlavy a historii města. A měl úspěch. Když letos na jaře vypsal magistrát města grantovou výzvu v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, přihlásili jsme se právě s programem O Jihlavě s Gustavem Krumem. Propojit historii města s dílem významného jihlavského výtvarníka Gustava Kruma nám přišlo jako ideální. S výukovým okruhem Místo, kde žiji se žáci setkávají již na prvním stupni základních škol. Proto je program primárně určen pro ně a pro děti z mateřských školek. Už při první prezentaci našeho programu v rámci setkání kulturních aktérů a pedagogů bylo vidět, že by o téma mohl být zájem.

Ilustrace Gustava Kruma provedou děti pěti významnými tématy. Příběh začíná vznikem Jihlavy a dolováním stříbra, od kterého se přesuneme k obléhání města. Zmíníme živelné pohromy a končíme tkalcovskými dílnami na výrobu sukna. Děti si nejprve prohlédnou vystavené originály Gustava Kruma a poté již pracují se zvětšenými reprodukcemi. Ve skupinkách popisují jednotlivé obrázky a vytváří k nim vlastní příběhy. K tomu jim pomáhají ilustrace Evy Volfové, které vznikly přímo pro tento program. Jednotlivé obrázky s předměty a postavami jsou v barevném i uměleckém kontrastu s tvorbou Gustava Kruma, čímž ale ideálně dotváří atmosféru námětů. Současné fotografie dětem pomohou zorientovat se v prostředí města tak, jako ho známe dnes.

I tento edukační program je završen tvořivou dílnou. V ateliéru si děti vytváří vlastní vzor látky nebo přímo dílo, které vzniká pomocí barevných vlnek, jehly a podkladové tkaniny. Náměty mohou být jednoduché, ale děti často překvapí i velice rafinovanými kompozicemi.

K programu vznikl tištěný pracovní list, který si děti odnášejí s sebou. Dává jim možnost oživit si jednotlivé příběhy a vrátit s k tématu doma nebo třeba ve škole. 

edukační program o Jihlavě s Gustavem Krumem

 

Pavlína Pitrová, září 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie