1
1

O Jihlavě s Gustavem Krumem

1. 9. 2022 — 30. 6. 2024

Edukační program v budově galerie na Masarykově náměstí 24.

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ a I. stupeň ZŠ
TRVÁNÍ: 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Místo, kde žijeme, je hlavním tématem programu, který se snaží o propojení historie a výtvarného umění prostřednictvím ilustrací významného jihlavského rodáka a výtvarníka Gustava Kruma. Díky jeho obrázkům se přeneseme nejen do doby, kdy vzniklo město Jihlava. Děti se seznámí s důležitými historickými událostmi i zajímavými místy také prostřednictvím fotografií a obrázků, které vznikly speciálně pro tento program. Ve výtvarné dílně si na závěr vytvoří vlastní dílo inspirované tkalcovskou historií našeho města.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Vznik projektu byl finančně podpořen statutárním městem Jihlava v rámci platformy Jihlava vzdělává kulturou.

 

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace v rámci mezioborového propojení. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět - Místo kde žijeme, Lidé a čas.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně