1
1

Náš street art

1. 9. 2021 — 30. 6. 2022

Cílem programu je zažít teoreticky a následně prakticky přípravu vlastního výtvarného projektu s tématem street artu.

Od návrhu, přes legislativu, propagaci, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Žáci si vyzkouší, co vlastně obnáší příprava výstavy i s jejím uskutečněním a finálním představení veřejnosti.

Program je zaměřen na spolupráci jak ve třídní skupině tak i mimo školní komunikaci s osobami a účastníky, kteří jsou do projektu přímo i nepřímo zainteresováni. Důraz je kladen především na komunikaci a společnou práci.

Program je určen pro jednu školní skupinu a probíhá v rámci celého školního roku.

Program je podpořen magistrátem města Jihlavy v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, a proto je zcela zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

Fotografie z 1. ročníku programu ve školním roce 2018/2019.

Fotografie z vernisáže 1. ročníku programu ve školním roce 2018/2019.

2. ročník programu ve školním roce 2019/2020 byl kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončen.

3. ročník programu ve školním roce 2020/2021/2022

16. 5. 2022 / ve veřejném prostoru [FOTO]
A je to tady, dnes se přenášel výtvarný návrh na zeď. Jen bylo třeba jej stranově obrátit, protože autorky měly pocit, že tak lépe zapadne do prostředí, ve kterém vzniká. Na pomoc jsme si pozvali zkušeného sprejera, který nechtěl být jmenován ani focen. Poradil, jak pomocí bílé barvy naznačit obrysy a základní linie. Co je tématem street artového díla deváťáků ZŠ Křesťanská vám prozrazovat nebudeme. To si necháme až na finále.

2. 5. 2022 / ve veřejném prostoru [FOTO]
Počasí nám dnes vyloženě přálo. Předchozí setkání jsme totiž museli zrušit kvůli dešti. Zeď bylo třeba nejprve trochu oškrabat a hned poté se začalo s jejím nátěrem. Žáci se opravdu snažili! Někdo se ujal nátěru ze země, někdo ze štaflí či plotu. A někdo pouze z povzdálí glosoval a komentoval to, co dělají ostatní. Pracovní oděv se ale hodil! Hlavně těm, kteří se nebáli a šli do toho!

28. 3. 2022 / OGV Komenského 10 [FOTO]
Prostor garáže v ulici Na Stoupách byl vybrán jako místo pro vlastní realizaci. Žáci připravili několik návrhů s tématem Nikdy nevstoupíš do stejné řeky. Všichni měli možnost prohlédnout si celkem jedenáct výtvorů a hlasovat. Jednoznačně byl vybrán společný návrh dvou dívek. Ještě je třeba dořešit detaily týkající se barevnosti a loga školy. Na dnešním setkání jsme stihli i prohlídku výstavy Jakuba Tomáše s názvem Na Kopci u laviček.

7. 3. 2022 / OGV Masarykovo náměstí 24 a centrum města [FOTO]
Zajímavá místa pro Náš street art máme dvě. Jedním jsou garáže naproti parkovišti zoologické zahrady v ulici Brněnská. Další v ulici Na Stoupách. Začínají vznikat i první návrhy. Všechny realizovat nebude možné. Důležitá je vzájemná domluva a podpora, uvážený úsudek a nepodcenit, ani nepřecenit svůj potenciál.

7. 2. 2022 / OGV Komenského 10 [FOTO]
Najít v Jihlavě místa, kde by se dal realizovat náš projekt, je možné. Vytipovaných jich máme dokonce několik. Daleko obtížnější ale je přesvědčit úředníky, že i když nejsme umělci, máme potenciál zpříjemnit prostředí, ve kterém žijeme. Stále komunikujeme s magistrátem, soukromníky i památkovým odborem a věříme, že důvěru nakonec dostaneme. I proto, že byl náš projekt finančně podpořen právě městem. Dnes jsme si s žáky prošli výstavu sester Válových s názvem Pod jedním nebem. Obě umělkyně nám byly inspirací nejen tvorbou, ale také svým životním příběhem. P.S.: Fotografie tentokrát pořídila jedna z dívek 9. třídy ZŠ Křesťanská Jihlava.

24. 1. 2022 / OGV Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Dnes jsme s žáky diskutovali o místech, která bude či nebude možné využít pro náš projekt. Původně jsme se měli sejít s panem Mgr. Neubertem z Odboru péče o památkový fond, ale byl pracovně zaneprázdněn, a tak jsme se alespoň zamysleli nad jeho návrhy, týkající se zpracování street artového díla ve veřejném prostoru. Zjišťovali jsme, kolik žáků má zájem se aktivně zapojit, co si myslí o námětu výtvarného ztvárnění. Vyzkoušeli si automatické psaní na téma náš street art a nakonec si pro odlehčení mohli vytvořit vlastní výtvor pomocí barevných obrazců.

6. 12. 2021 / OGV Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Součástí našeho projektu je setkání se současným umělcem, který se street artu aktivně věnuje. Výtvarník Timo, jenž žáky navštívil, má velmi osobitý styl, kterým zasahuje do veřejného prostoru. Žákům představil svá díla od začátku tvorby až po současnost. Vyprávěl o způsobu práce, technikách i možnostech, které street art nabízí. Velice upřímně a citlivě sděloval svůj pohled na dané téma a žákům nastínil možnosti, jakými se ve svém vlastním projektu mohou vydat.

18. 11. 2021 / OGV Komenského 10 [FOTO]
Dnešní setkání nebylo pro žáky povinné, jelikož se odehrávalo mimo vyučovací hodiny. Součástí našeho projektu je i možnost účastnit se vernisáže, kterou galerie pořádá v rámci svých výstav. Vernisáž výstavy s názvem Sestry Válovy – Pod jedním nebem navštívila skupinka žáků pod vedením paní učitelky Skasko. Těšíme se, jakou vernisáž si oni sami připraví.

8. 11. 2021 / magistrát města Jihlavy [FOTO]
Paní ing. Lucie Poláčková seznámila žáky s katastrální mapou města Jihlavy a jejího okolí. Sami si mohli vyzkoušet elektronické vyhledávání jednotlivých objektů, které si žáci předem vytipovali. Zjistili jsme, že vybrat místa, která by se dala využít v našem projektu, není jednoduché. Památkové zóny, soukromí majitelé, špatná dostupnost - to vše může být překážkou. Přesto věříme, že se prostor pro naše dílo podaří najít. Jestliže máte tip, dejte nám vědět!

4. 10. 2021 / OGV Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Téměř po roce jsme se setkali s žáky (nyní již 9. ročníku) Křesťanské základní školy Jihlava. V loňském školním roce se nám díky koronavirovým opatřením nepodařilo realizovat celý projekt Náš street art (3). Letos jsme tedy navázali na započatou práci. Oživili jsme si to, co máme již za sebou a teoreticky se připravili na další setkání. Zároveň žáci navštívili výstavu Terezy Říčanové s názvem Černá zvířata. Ve výtvarném ateliéru si vyzkoušeli jednoduchou aktivitu, která se snaží stimulovat naši fantazii.

10. 12. 2020 / Křesťanská základní škola Jihlava [FOTO]
Na další setkání v rámci projektu Náš street art jsme pozvali novináře Jiřího Varhaníka z Jihlavských listů. Žákům vysvětlil rozdíly mezi jednotlivými žurnalistickými žánry. Zároveň se dozvěděli, co všechno má obsahovat tisková zpráva, kterou budou v závěru projektu sami vytvářet. Na příkladech si vyzkoušeli, co je důležité napsat do krátké zprávy a jakých chyb je dobré se vyvarovat.

8. 10. 2020 / OGV Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Druhé setkání proběhlo v galerii na Masarykově náměstí 24. Žáci se dozvěděli jak o historii street artu, tak o umělcích, kteří se tomuto tématu věnují v současnosti. Se zástupcem ředitele městské policie panem Mašterou komunikovali o postizích za nelegální grafitti. Povídali jsme si o očekáváních a obavách, které žáci z projektu mají. Z jejich reakcí vyplynulo, že největší obavou je uzavření škol a ukončení projektu. Tak nám stále držte palce!

10. 9. 2020 / OGV Komenského 10 [FOTO]
První setkání s žáky 8. třídy Křesťanské základní školy se uskutečnilo na výstavě Patrika Hábla s názvem Tělo obrazu. Dílo tohoto umělce může být žákům inspirací pro přípravu vlastního výtvarného pojetí veřejného prostoru. Nadšení a chuť tvořit snad vydrží všem účastníkům až do konce projektu. Držte nám palce!

 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně