1
1

Náš street art

1. 9. 2018 — 30. 6. 2023

Cílem programu je zažít teoreticky a následně prakticky přípravu vlastního výtvarného projektu s tématem street artu. Od návrhu, přes legislativu, propagaci, až po jeho vlastní realizaci. Žáci si vyzkouší, co vlastně obnáší příprava výstavy i s jejím uskutečněním a finálním představení veřejnosti.
Program je zaměřen na spolupráci jak ve třídní skupině tak i mimo školní komunikaci s osobami a účastníky, kteří jsou do projektu přímo i nepřímo zainteresováni. Důraz je kladen především na komunikaci a společnou práci.

Program je určen pro jednu školní skupinu a probíhá v rámci celého školního roku.

Program je podpořen magistrátem města Jihlavy v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, a proto je zcela zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

 

I. ročník programu proběhl ve školním roce 2018/2019 ve spolupráci se ZŠ Kollárova.

II. ročník programu ve spolupráci se ZŠ Rošického byl ve školním roce 2019/2020 kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončen.

III. ročník programu ve spolupráci s Křesťanskou základní školou Jihlava byl z důvodu pandemie koronaviru prodloužen a uskutečněn ve dvou školních rocích 2020/2021/2022.

◆ IV. ročník programu ve spolupráci se ZŠ Otokara Březiny probíhá ve školním roce 2022/2023.

21. 10. 2022 / v ZŠ O. Březiny [FOTO]
První setkání s žáky 9. třídy O. Březiny proběhlo v rámci předmětu výtvarná výchova přímo ve škole. Povídali jsme si o tématu street artu, jeho historii i zkušenostech žáků se sprejem. Následně se seznámili s předběžným harmonogramem a povídali jsme si o možnostech, které se nabízejí v rámci tématu výtvarného ztvárnění. Další setkání proběhne v lednu, a tak mají studenti dostatek času zamyslet se nad vlastním návrhem.

27. 1. 2023 / v OGV, Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Jsme moc rádi, že na setkání žáků s umělcem, které je součástí našeho programu, přijal účast Vincent Chignier. Mít možnost popovídat si o street artové realizaci, která vznikla přímo v našem městě, s jejím autorem, považujeme za velkou přednost. Vincent žákům představil svoji tvorbu a zároveň vyprávěl o vzniku muralu v ulici U Dlouhé stěny, kde se žáci byli v rámci semináře sami podívat. Poutavé a místy velice zábavné vyprávění uvolnilo atmosféru a žáci se nebáli klást otázky. Vincente, moc děkujeme!

 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně