1
1

Maria Komarova - performance

10. 12. 2021, 17:30

MARIA KOMAROVA - Příběhy ze sklepa

Můžete si poslechnout a podívat, jaký se svými "brouky" vede Maria dialog, jak jejich hlasy a nehlasy rezonují ve sklepní prostoře galerie. Představení někde na pomezí mezi divadelním představením a koncertem je vlastně civilistní pocta obyčejným, všedním, každodenním věcem, které často přehlížíme, většinou se k nim chováme dost nepěkně. Maria je naopak opatruje, opravuje a přenáší z místa na místo, aby se s nimi mohli potěšit i ostatní. Přestože na první pohled vypadají neživě, je v jejich plechových nitrech uschován podivuhodný moment pohybu a tedy i zvuku.
...
Ostýchají se první dát do řeči,
mlčí, čekají, mlčí,
a přeci
tolik by chtěly trochu si porozprávět!

Jiří Wolker, Host do domu

aktuálně