Letem výtvarným světem
Letem výtvarným světem

Příměstský tábor Letem výtvarným světem dětem přiblížil rozmanitý svět umění, který můžeme hledat nejen v uměleckých dílech, ale i v běžných věcech kolem nás.

Má umění nějaké hranice a co ještě můžeme za umění považovat? Na tuto otázku jsme se s dětmi snažili odpovědět. Přímo v galerii jsme hledali inspiraci v obrazu Zdeňka Sýkory Struktura červená - modrá, kde děti vytvořily mozaiky z barevných papírů, u obrazu Jihlava Antonína Chitussiho se zase zamyslely nad změnou podoby města v 19. století a dnes. Povídání o impresionismu a umělcích této doby jsme završili malováním přímo v plenéru, odkud jsme si odnesli mimo hezkých obrázků také různé přírodniny, které jsme využili k další tvorbě. Podle vzoru renesančního malíře Giuseppa Arcimbolda jsme z nich pomocí obtiskování na papír vytvářeli různé postavy a tváře, ke kterým děti vymyslely vtipná jména.

Vyzkoušeli jsme také grafiku a modelování. Počasí nám přálo, takže jsme hodně času trávili venku, kde jsme hráli různé hry. Děti plnily pohybové, vědomostní a výtvarné úkoly, které je zavedly až k „pokladu“, ze kterého si odnesly sladké odměny.

Součástí tábora byl výlet vlakem do Přímělkova k zřícenině hradu Rokštejn, kde jsme si povídali o jeho historii a majitelích. Měli jsme dokonce možnost vidět archeology při práci. V pátek nás čekalo slavnostní zakončení tábora s vydařeným divadlem, které si děti pro rodiče připravily.

Společně jsme nahlédli do zákoutí různých výtvarných směrů, sledovali jsme, jak se umění během staletí vyvíjelo i jak moc může výtvarnou činnost člověka ovlivnit příroda, povaha jedince i místo, ve kterém žijeme.

 

Veronika Dolanská, srpen 2023

 

edukační pracovník, knihovník
Bc. Veronika Dolanská

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

Fotogalerie